- Et bestillingsverk

En ny revisjonsrapport frikjenner Ferdinand Finnes universalarving Thore Elton for kunstjuks. Kunsthandler Reidar Osen kaller revisjonsrapporten et bestillingsverk.

- Dette er det reneste tøv. Revisjonsfirmaet Dybwad har helt tydelig latt seg påvirke av sin oppdragsgiver, hevder Osen i Galleri Nygaten 7 i Bergen.

I går ble rapporten, som Elton Adamsøy AS har bestilt, offentliggjort. Den konkluderer med at det ikke er trykt opp flere trykk enn det den avdøde kunstneren hadde bestemt.

Reidar Osen hevder at saken ikke står annerledes selv om rapporten frikjenner Elton og Adamsøy.

- Rapporten er ikke verd noen ting. Jeg skal plukke den fra hverandre og motbevise alt.

- Den er nok skrevet etter beste evne, men den bærer preg av at revisjonsfirmaet i hovedsak har forholdt seg til dokumenter framlagt av oppdragsgiverne og samtaler med trykkere i Spania og Italia, folk som er lønnet av Elton.

Osen er kritisk til Eltons nære samarbeid med Forbrukerrådet og frykter at det skal fungere som en garantist for Eltons nysignerte Finne-trykk. Oslopolitiet etterforsker også saken.

- I denne saken har jeg bare tiltro til politiet, sier Osen.

Thore Elton er glad for konklusjonen i revisjonsrapporten - ikke minst på vegne av publikum og eiere av Finne-kunst. Han påpeker at arbeidet med å rydde opp fortsetter i samarbeid med Forbrukerrådet.

- Rapporten viser at det er korrekt det vi har gjort, sier Elton.

Erik Enger i Dybwad Revisjon avviser Osens kritikk.

- Vi står inne for rapporten. Vi har lagt fram kildene og kontrollert 209 bilder, som folk kan gå inn og lese om på nettet. Dersom Osen har dokumenter som underbygger hans påstander, må han legge disse fram, sier Enger.

Rapporten er lagt ut på Forbrukerrådets internettsider (forbrukerradet.no). Underdirektør Lauritz Godøy sier til NTB:

- Forbrukerrådet ønsker ikke å gi noen garanti for at revisjonsfirmaet har fanget opp alle forhold i Finne-saken.

INGEN TILTRO: Kunsthandler Reidar Osen har ingen tiltro til revisorrapporten som «frikjente » Thore Elton for juksing med trykk av Ferdinand Finne. - Jeg skal plukke den fra hverandre.Foto: ODDMUND LUNDE