Et bidrag til IOC-reform

Ingress

Meninger

I Oslo kommune finnes det en egen OL-etat. Oppgaven er å få arrangert OL i Oslo i 2022. Hører man på OL-entusiastene har Oslo svært gode sjanser til å få OL dette året. En annen måte å si det samme på er at andres entusiasme for å arrangere vinter-OL er sterkt synkende.Etter press har IOC, den internasjonale olympiske komiteen gått med på å offentliggjøre sin kravspesifikasjon til OL-arrangører. Til sammen er bestillingen på mellom seks og sju tusen sider. Klassekampen presenterte noen av kravene fredag. IOC synes det kan være nyttig med sær-skattelover for OL.

OL-komiteen kan få norske skattemyndigheter til å «gripe inn ved å innføre midlertidige olympiske skattelover for å løse komplekse skattelover». Det gjorde Storbritannia da London fikk sommerlekene. Oslo-OL har engasjert rådgivningsselskapet Deloitte, som friskt foreslår at Finansdepartementet setter merverdiavgiften til null for Oslo-OL 2022. IOC ser for seg at norske markedsføringslover strammes inn - altså en særlov for å skjerme de offisielle OL-sponsorenes reklame.

Det er verdt å merke seg hva IOC er opptatt av å skjerme. Det er sine inntekter, og sine sponsorer. Selv om kravspesifikasjonene er på over seks tusen sider var de ikke til hinder for at arbeidere gikk på slavekontrakter da OL-arenaene i Sotsji ble bygget, eller for at arbeidere underveis ble mishandlet. De hindret ikke omfattende korrupsjon. IOCs regler hindret ikke grove miljøskader. De hindret ikke at en miljøaktivist ble dømt til fengsel for å protestere.

Men kravene spesifiserte høy hotellstandard og VIP-behandling av IOCs medlemmer. Det fikk de i Sotsji. Ingen av medlemmene fant tid til å besøke den dømte miljøaktivisten i cellen. Det prøvde, så vidt vi vet, heller ingen fra Oslos OL-etat eller Norges Idrettsforbund på. Deres offentlig finansierte rådgivere fra First House ville neppe funnet et slikt påfunn tilrådelig.

Dersom den olympiske komité ønsker OL arrangert, er det IOC som først bør ta selvkritikk. De bør selv reformere sine arbeidsform og krav. De bør være mer lydhøre og vise ydmykhet. Skal noe slikt skje, bør IOC først oppleve at det er blitt vanskelig å få demokratiske land til å arrangere OL. Slik kan Oslo og Norge hjelpe den olympiske idé. Ved å si nei.