Et Bjørvika i Amazonas

- Kvifor er Oslo-folk så dumme ? spurte Berge Furre med et sitat fra Gula Tidend-redaktøren Per Håland. Hvordan kunne Oslo-folk være så høye på pæra for en hovedstad som ligger fullstendig avsides i landet ?

Styreleiaren på Det Norske Teatret vedgikk at spørsmålet hadde mistet noe aktualitet, etter hvert som hovedstaden er blitt fylt med innflyttere. Berge Furre tok opp det kulturelle hovmod på konferansen «Nasjon og kultur» i Oslo i går. Temaet var skjebnen til forsømte nasjonale kulturinstitusjoner i hovedstaden, og Furre var den eneste som helte litt kaldt vann i blodet på alle hovedstadsentusiaster.

  • «Tiden kaller på en ny og mer kosmopolitisk tolkning av nasjonale kulturinstitusjoner ...» siterte Furre fra konferanseprogrammet med myk harselas i stemmen. Han er riktignok styreleder ved en av institusjonene som står bak konferansen, men han fant likevel grunn til å advare mot de store ord og de altfor høye ambisjoner.

Furre hadde nettopp vært i Manaus i Amazonas, byen som er kjent for sitt operahus midt i regnskogen. Operaen ble bygd i perioden med eksplosiv rikdom som følge av gummiutvinning. Nå står operahuset der tomt, som et symbol på overmotet. Furre etterlot ikke tilhørerne noen tvil om at operaen i Bjørvika på samme måte kan bli et monument over norsk overmot i oljealderen.

  • Da kulturminister Anne Enger Lahnstein kom på talerstolen etterpå, forsto alle at advarselen mot for store ambisjoner var helt unødvendig. Kulturministeren snakket om et perspektiv på flere tiår før hovedstadens nasjonale kulturinstitusjoner har fått noen av sine ønsker oppfylt. Det hun umiddelbart kunne love var nødhjelp til Nasjonalbiblioteket og Nasjonalgalleriet.
  • - Stortinget har jo greid å tøyle sin begeistring for hovedstaden, sa operasjef Bjørn Simensen til kulturkomitémedlem Ola T. Lånke (KrF) i paneldebatten. Men han fikk ikke annet enn omfavnelser av hovedstadskulturen til svar. Det er vel ganske illustrerende for reaksjonen på et initiativ som «Nasjon og kultur». Velvilje og atter velvilje, men ingen penger.
  • Arrangørene kan kanskje notere seg noen små delmål. Holdningen til bykultur er blitt en annen. Åse Kleveland har nok rett når hun sier at de som vokser opp i storbyen i dag, har en helt annen holdning til by enn tidligere. Dessuten er hovedstadens nasjonale kulturinstitusjoner blitt satt på kartet. Men kartet er jo så fullt fra før.