Vis mer

Et dårlig forslag

Derfor trenger vi nasjonale prøver.

Meninger

Ved å bruke og analysere resultatene av nasjonale prøver får skolen et godt utgangspunkt for å identifisere utfordringene og ta tak i dem. Det ville vært et stort feilgrep å frata dem denne muligheten.

86 prosent av skoleeierne mener nasjonale prøver er viktig for utviklingen av skolen. 65 prosent av skolelederne mener det er et godt redskap for lærerne til å utvikle elevenes læringsresultater. Likevel vil Senterpartiet svekke bruken av prøvene.

I et innlegg 3. februar hevder Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet at norsk skole vil bli bedre og at elevene vil lære mer ved å kutte i bruken av nasjonale prøver. Det er et veldig dårlig forslag, og noe alle andre partier bortsett fra SV er imot.

Grunnen er enkel. Nasjonale prøver er med å sikre kvaliteten i skolen, og er et nyttig pedagogisk verktøy som brukes aktivt av skoleeiere, skoleledere og lærere rundt i landet. Forslaget til Tingelstad Wøien kan innebære at både de elevene som trenger ekstra utfordringer og de som sliter med å lese eller regne, får dårligere oppfølging.

Regjeringen vil at norske elever skal lære mer. Da er vi avhengig av at kommunene er sitt ansvar som skoleeiere bevisst, og at man lokalt har de verktøyene man trenger for å forbedre skolen. Nasjonale prøver gir skoleledere og lokale myndigheter et godt kunnskapsgrunnlag for sitt kvalitetsarbeid i skole og kommune.