BALANSE: Når det gjelder påstanden om raseprofilering ved politiets kontroller: Du sjekker ikke ID til tante Gerd på Torshov og kroppsvisiterer henne for å se om hun skjuler våpen når hun skal gå sin daglige tur til Kiwi, sånn for balansens skyld, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
BALANSE: Når det gjelder påstanden om raseprofilering ved politiets kontroller: Du sjekker ikke ID til tante Gerd på Torshov og kroppsvisiterer henne for å se om hun skjuler våpen når hun skal gå sin daglige tur til Kiwi, sånn for balansens skyld, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Utlendingsnemnda:

Et demokrati å være stolt av

Farid Shariati har åpenbart en sterk mistro til UNE generelt, og meg spesielt, etter at jeg ble oppnevnt som nemndmedlem i UNE etter forslag fra Human Rights Service.

Meninger

Farid Shariati fra Miljøpartiet de Grønne (MDG) kaller sitt innlegg i Dagbladet den 20. september «Et demokrati å være stolt av». Om dette er ironisk ment, eller om det mangler et spørsmålstegn, er jeg usikker på for han bruker sin spalteplass på å kritisere særlig Utlendingsnemnda (UNE) for en rekke avgjørelser han åpenbart er uenig i.

Dessuten mener han at det foregår diskriminering og raseprofilering ved at politiet rutinemessig plukker ut personer med ikke-vestlig utseende når det foretas kontroller.

Trond Ellingsen.
Trond Ellingsen. Vis mer

For å ta UNE først – Farid Shariati har åpenbart en sterk mistro til UNE generelt og meg spesielt etter at jeg fra 2017 ble oppnevnt som nemndmedlem i UNE etter forslag fra Human Rights Service (HRS). Grunnen synes hovedsakelig å være mitt verv som styreleder i det han omtaler som «den notoriske bloggen document».

Jo da, det er et bredt spenn av folk som år om annet oppnevnes som medlemmer av UNE. Mange av dem er jurister og advokater, akkurat som meg. Med snart 30 års advokatpraksis og mange hundre rettssaker bak meg så mente åpenbart Justisdepartementet at jeg var godt nok kvalifisert til å gjøre en innsats der.

At jeg også har mange år bak meg som aktiv i Asker Frp tror jeg var ganske så irrelevant. Venstresiden har ingen enerett på å gjøre en innsats i UNE. Likeså at jeg i flere år har vært styreleder i document.no som er en nettavis – ingen blogg – og som har eksistert i 15 år.

Document.no har over 400 000 månedlige lesere, med en liten men svært produktiv redaksjon ledet av en redaktør som er medlem av Norsk Redaktørforening. Vi har et kommentarfelt som er forhåndsmoderert og som holder høy standard synes vi, og der kommer det inn mellom 500 og 1000 kommentarer i døgnet. Dessuten følger vi prinsippene i «Vær Varsom Plakaten».

Det er riktig som Shariati skriver at UNE i en del tilfeller har tilbakekalt statsborgerskap der det i ettertid er sannsynliggjort utover enhver tvil, at søkeren har gitt bevisst gale opplysninger om sin identitet. Men i slike saker håndhever UNE bare de lover som er fastsatt av Stortinget, især statsborgerloven.

Det er også riktig at UNE’s vedtak i noen tilfeller er blitt omgjort av de ordinære domstoler. Det får man respektere, det er slikt vi har domstoler til. Men slik jeg ser det, betyr ikke det uten videre at UNE’s vurderinger var gale.

Etter å ha tjenestegjort som nemndmedlem siden 2017 har jeg fått den største respekt for den grundighet og kompetanse som befinner seg i UNE og som kommer til uttrykk gjennom nemndlederne og de enkelte saksbehandlere. For ikke å snakke om den kompetansen Landinfo besitter – de holder kontinuerlig oversikt over situasjonen i de områder av verden der de som søker asyl i Norge kommer fra.

Alt dette gir en garanti for at de vedtak som fattes er solid fundert. Det kan man ikke alltid si er tilfelle når sakene blir behandlet av en nyutdannet dommerfullmektig i Oslo tingrett.

Og når det gjelder påstanden om raseprofilering ved politiets kontroller – jeg har tillit til at politiet bruker sunn fornuft og går etter de personer der det erfaringsmessig er størst sannsynlighet for å avdekke våpen og narkotika. Du sjekker ikke ID til tante Gerd på Torshov og kroppsvisiterer henne for å se om hun skjuler våpen når hun skal gå sin daglige tur til Kiwi, sånn for balansens skyld.

I motsetning til Farid Shariati er jeg stolt av det demokratiet vi er så heldige å bo i, og som vi alle skylder å gjøre en innsats for å opprettholde – og helst gjøre enda bedre. Og jeg tar gjerne en prat med ham for å utveksle synspunkter på hvordan det helst bør gjøres.

Så Farid – neste gang du er i Oslo, er du villig til å ta en kaffekopp med meg så vi kan se hvor uenighetene egentlig ligger? Du er herved utfordret.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.