UTAFOR: Statsminister David Cameron. Foto: NTB Scanpix
UTAFOR: Statsminister David Cameron. Foto: NTB ScanpixVis mer

Et EU for folk flest

«Ingen vennskapelig skilsmisse»

Meninger

Det blir et selsomt toppmøte i EU til uka, et historisk krisemøte. Den britiske statsministeren David Cameron setter seg tirsdag ned med de andre 27 stats- og regjeringssjefene for å forklare hva han har stelt i stand i øyriket. Men, han har lidd et knusende nederlag og sagt opp. Han kan ikke lenger tale på vegne av britene, bare sitte ved bordet som en uvelkommen gjest. De andre ber ham gå av snarest mulig for å komme igang med forhandlingene som skilsmisse. Etter en pinlig anspent middag om kvelden drar han hjem.

Presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, sa som sant er: «Dette er ingen vennskapelig skilsmisse, men så var det uansett ikke et intimt kjærlighetsforhold.»

Onsdag setter så de andre 27 seg ned for å drøfte hvordan man skal håndtere britisk utmelding, som kommer på det verst tenkelige tidspunktet. Forhandlingene om skilsmisse kommer til å kreve en masse tid og krefter som EU heller skulle ha brukt på andre kriser.

EU sliter fra før av med tre hovedutfordringer. Man må skape arbeidsplasser og økonomisk vekst for å møte følgene av finanskrisa. Man må få til en felles politikk for innvandring og flyktninger, deri forholdet til Tyrkia. Og man må møte sikkerhetsutfordringene langs østgrensa, deri Ukraina og forholdet til Russland. De tre punktene inngår i et fransk-tysk notat til møtet. De er også en viktig del av svaret på britisk utmelding.

De britiske velgerne er ikke aleine i opprøret mot den herskende eliten og EU, som delvis er et klasseopprør. EU hjelper dem ikke i hverdagen, men plager dem, mener mange såkalte vanlige folk, som er ofre for globalisering og alskens omstilling. EU-motstanderne på ytre høyre kjemper mot innvandring. På ytre venstre angripes markedskreftenes herjinger og sparepolitikken. EU reddet bankene, men ikke Hellas og Spania og ikke arbeidsplassene.

Begge deler er svar på en økonomisk og en sosial politikk som har vært helt feilslått. Det har ført til skrikende klasseskiller, hvor de rikeste har tjent på den krisa som har ødelagt livene til de nederst på rangstigen. Da fristes noen altfor lettvint til å skylde på arbeidsomme innvandrere.

EU er helt nødvendig for å løse felles europeiske utfordringer. Uten EU ville det være tvingende nødvendig å finne opp et annet europeisk samarbeid; det hjelper ingen å gå et århundre tilbake. Men EU må bli en union for folk flest. Pussig nok kan det bli lettere å legge om politikken uten England - vi unntar skottene her - som bare har tenkt på EU som et fritt marked.