STRØMBRUDD: «Selv om nettet er robust, kan feil oppstå. Ofte er det naturkreftene som spiller inn. Etter hvert som strømnettet, og styringen av dette, blir mer avansert kan også digitale angrep gjøre det mørkt og kaldt», skriver Per Sanderud. Foto: Christian Nørstebø
STRØMBRUDD: «Selv om nettet er robust, kan feil oppstå. Ofte er det naturkreftene som spiller inn. Etter hvert som strømnettet, og styringen av dette, blir mer avansert kan også digitale angrep gjøre det mørkt og kaldt», skriver Per Sanderud. Foto: Christian NørstebøVis mer

Et felles ansvar

Bruk av informasjonsteknologi i stor skala er nødvendig for å sikre en stabil og sikker strømforsyning.

Debattinnlegg

Dagbladet har satt et prisverdig fokus på datasikkerhet og kontrollsystemer med for dårlig sikring. Der trefall og mekanisk feil tradisjonelt har vært den største trusselen mot sikker strømforsyning, må vi nå ruste oss på mer usynlige og uforutsigbare trusler. Strømmen i stikkontakten kommer fra en av landets mest kritiske infrastrukturer. Når strømmen blir borte blir det mørkt. Er strømmen borte lenge nok, blir det også kaldt, umulig å ta ut penger, trafikklys virker ikke, mobilnettet blir dødt og tog står stille.

Vanligvis opplever hver enkelt av oss få strømbrudd i løpet av et år. Selv om nettet er robust, kan feil oppstå. Ofte er det naturkreftene som spiller inn med lynnedslag, ras som tar master, trær som velter over linjene, eller det kan være teknisk feil. Etter hvert som strømnettet, og styringen av dette, blir mer avansert kan også andre krefter gjøre det mørkt og kaldt hvis man ikke beskytter seg. Det er digitale angrep.Bruk av informasjonsteknologi i stor skala er nødvendig for å sikre en stabil og sikker strømforsyning. Om få år skal alle strømkunder ha smarte strømmålere, AMS, og systemer som smarte strømnett er også på trappene. Dette vil gjøre det mulig for oss som strømkunder å styre vår energihverdag og bruke strøm på en smartere måte.

Denne utviklingen har sin bakside: Omfanget av informasjonsteknologi knyttet til strøm blir større og antallet punkter som kan rammes av et ondsinnet angrep blir flere. Selv om vi ikke kjenner tilforsøk på å angripe kontrollsystem som har truet energiforsyningen her i landet skal vi ikke være naive og tro at vi ikke vil oppleve dette i framtida.Derfor må de sammenkoblede og komplekse systemene i kraftforsyningen beskyttes.NVE har lenge hatt et strengt regelverk gjennom beredskapsforskriften. Den stiller ufravikelige krav til kraftselskapene om reservekapasitet, nødstrøm, reparasjonsberedskap og fysisk beskyttelse. For blant annet. å møte den økte bruken av kontrollsystemer ble forskriften revidert og skjerpet i januar i år. Et viktig krav er at kritiske anlegg i strømforsyningen skal kunne styres uten bruk av kontrollsystem, uansett om årsaken er digitale angrep eller teknisk feil.

Kraftselskapenes etterlevelse av forskriften blir fulgt opp av oss med tilsyn, revisjoner og befaringer. Selskap som ikke har gode nok rutiner og sikkerhet blir pålagt å rette dette, og i ytterste konsekvens bøtelagt. Det er virksomhetene selv som har ansvaret for å beskytte sine system.NVE mener det er gjennom samarbeid, informasjonsdeling, rådgivning, krav og tilsyn at vi får et best mulig utgangspunkt for å beskytte våre kritiske infrastrukturer. Som landets energimyndighet skal vi hele tiden følge opp vårt ansvarsområde og forventer at bransjen tar sin del av et felles ansvar og en felles oppgave.