FORBUDT FLAGG: Slik flagget Samtidsmuseet i forbindelse med utstillingen «Afrika i Oslo». Men flagget måtte tas ned, etter at huseieren Statsbygg reagerte. NB: Bildet er bare en foreløpig skisse Samtidsmuseet laget før før de satte sammen utstillingen. Foto: SAMTIDSMUSEET
FORBUDT FLAGG: Slik flagget Samtidsmuseet i forbindelse med utstillingen «Afrika i Oslo». Men flagget måtte tas ned, etter at huseieren Statsbygg reagerte. NB: Bildet er bare en foreløpig skisse Samtidsmuseet laget før før de satte sammen utstillingen. Foto: SAMTIDSMUSEETVis mer

- Et flagg er et flagg, selv om det er skrevet noe på det

UD forventer at Samtidsmuseet følger loven.

(Dagbladet.no): Tidligere i dag ble det kjent at Samtidsmuseet har måttet fjerne et kunstverk i utstillingen «Afrika i Oslo», etter at museets huseier Statsbygg reagerte på det.

Det dreier seg om en kunstversjon av «African Union Flag», som museet hadde hengt opp på sin offisielle flaggstang på ytterveggen av bygget.

- Det norske flagget skal benyttes
Det hadde de ikke lov til, mente Statsbygg, ettersom den norske flaggloven sier at kun norske flagg skal henge på offentlige flaggstenger. Samtidsmuseet tok i dag ned flagget, men vil søke om dispensasjon fra loven.

- Dette er kunstsensur, mente kurator Stina Högquist.

Men nå ser det ut til at flagget ikke vil bli heist opp i flaggstanga igjen. Det er Utenriksdepartementet som har ansvaret for flaggloven.

- Der står det at når det flagges på norske bygninger, skal det norske statsflagget benyttes. Skal man flagge med andre lands eller internasjonale organisasjoners flagg, skal også det norske flagget benyttes, og det skal få hedersplassen, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Christian Hansson, til Dagbladet.no.

- For eksempel kan man ikke flagge med norsk flagg under et utenlandsk flagg på en offentlig norsk bygning, presiserer han.

Hansson har ikke sett det omtalte flagget, men mener det hører til kategorien internasjonale flagg. Det til tross for at det ikke dreier seg om det offisielle «African Union Flag», men en kunstversjon der kunstneren har brodert navnet sitt tvers over.

- Et flagg for et land eller en internasjonal organisasjon, er et flagg, selv om det er skrevet noe på det, sier Hansson.

- Ingen dispensasjonsmuligheter
- Det er ingen sanksjonsmuligheter i loven. Men det forventes at ikke minst staten og statens institusjoner er kjent med flaggreglene og følger dem, sier han.

- Betyr det at museet ikke kan få dispensasjon i denne saken?

- Vi vil jo ta imot og vurdere enhver søknad. Men vi kan ikke se at det er åpning for dispensasjoner i flaggloven, sier han.