OMSTRIDT PUBLISERING: Aftenpostens publisering av dramaet om bord på MS «Thorbjørn» har skapt reaksjoner. Men overreagerer AUF?
Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix
OMSTRIDT PUBLISERING: Aftenpostens publisering av dramaet om bord på MS «Thorbjørn» har skapt reaksjoner. Men overreagerer AUF? Foto: Fredrik Varfjell / ScanpixVis mer

Et følsomt problem

Er Utøya-generasjonen i ferd med å utvikle en lukkethetskultur?

Mange vil sikkert mene at de sterke reaksjonene mot Aftenpostens artikkel forrige lørdag om hva som skjedde på MS Thorbjørn var berettigede. Via lekkede politiavhør kunne avisa skildre AUF-ernes desperate opptreden da de ni ombord kom seg bort fra helvetet på Utøya. Artikkelen trykker på det aller mykeste punket i fortellingen om 22. juli, hvordan AUF-lederen og et knippe andre kom seg bort fra øya kort tid etter skytingen begynte - i en båt som hadde kapasitet til å frakte langt flere. Fordømmelsen fra AUF-hold mot Aftenpostens publisering var kraftig, nesten som om det handlet om å forsvare en skanse.

AUF er fortsatt en organisasjon i krise. Behovet for å forsvare de unge menneskene som var ofre er forståelig. Som utenforstående leser er det likevel vanskelig å se at innholdet i Aftenpostens artikkel er så problematisk som AUF vil ha det til. Vi får inntrykk av at de ombord mistet grepet, men ikke at de gjorde noe som de i ettertid kan lastes for - spesielt ikke med tanke på den vanvittige situasjonen de var satt i. Detaljrikdommen og grundigheten i fortellingen bidrar dessuten til å fjerne mystikken rundt fergeturen. Det var dette som skjedde, det var grusomt, men - det tåler dagens lys.

Beskyttelsesrefleksen har vært dominerende i den offentlige debatten. Støttegruppa for de pårørende ba før jul om at mediene skulle ta pause fra saken for å gi dem fri i jula. Trefoldighetskirkens Per Arne Dahl uttalte i NRKs «Aktuelt» at de pårørende må få fred. Redaksjoner får stadige henvendelser der det oppfordres til selvsensur for å skåne AUF-erne. På sosiale medier mangler det ikke på digitale nabokjerringer når det gjelder å sette på plass ytringer som kan virke sårende og forulempende i forhold til Utøya. Eskil Pedersens berømmelige oppfordring om «ytringsansvar» danner en slags overbygning til denne holdningen. Hvis framtidas politiske elite utvikler en kultur der det å beskytte seg selv mot ubehagelige ytringer blir dyrket som legitimt, har vi et problem.

AUF har vist en prisverdig prinsipiell tilnærming i forhold til de psykiatriske rapportene om Breivik. De stoler på at rettssystemet løser dette best selv. Organisasjonen gjør antakelig lurt i å vise samme tillit overfor offentligheten når det gjelder AUFs egen historie om 22. juli. Det vil uansett aldri være noen tvil om hvor sympatien ligger.

AUF-leder Eskil Pedersen. Foto: Berit Roald / Scanpix
AUF-leder Eskil Pedersen. Foto: Berit Roald / Scanpix Vis mer