Et forsterket kunnskapssyn

UTDANNING: I Dagbladet 19.01.06 blir jeg angrepet av stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen, Odd Einar Dørum og Ola T. Lånke fordi jeg sier at den nåværende regjeringen har et bredere kunnskapssyn enn den forrige. Fakta er at den forrige regjeringen ønsket å legge vekt på fem grunnleggende ferdigheter. Denne regjeringen har gått inn for å utvide dette til å inkludere ferdigheter i engelsk, læringsstrategier og motivasjon og sosial kompetanse.Dette er et bredere kunnskapssyn. Etter mitt syn er det også et forsterket kunnskapssyn. Jeg viser her til den siste rapporten fra Elevinspektørene som forteller at det må arbeides mer med både motivasjonen hos elevene og deres læringsstrategier.Forskningsfusk-saken viser at det er nødvendig å satse enda mer på sosial kompetanse i opplæringen, der det blir lagt sterk vekt på etikk og evne til å vurdere konsekvenser av egne handlinger.Soria Moria-erklæringen sier at alle elever som har gjennomført 13 års skolegang, skal oppnå generell studiekompetanse. Det er regjeringens prinsipielle syn. Erklæringen presiserer ikke hvilke spesifikke faglige krav som skal oppfylles.

LIKE ETTER at jeg var blitt minister, sa jeg at målet er å etablere et enklest mulig system for å gjøre det lettere for ungdom og andre utdanningssøkende å få mulighet til studiekompetanse uten unødvendige omveier. Men jeg sa også at kvaliteten ikke skal svekkes. Deretter satte jeg i gang et utredningsarbeid, der det blant annet vil bli vurdert om for eksempel dyktige elever med yrkesfaglig bakgrunn kan få mulighet til å ta høyere utdanning.Etter mitt syn må det være viktig å slippe lærevillig ungdom fram. Det er kunnskap og kompetanse som er vår viktigste utviklingskraft. Jeg har tenkt å bidra til at vi tar vare på dette.