Et godt råd

Jeg har et stort håp om at også USA vil ta del i å få FNs nye råd for menneskerettigheter til å fungere, skriver Kofi Annan.

FAKTA: 15. mars vedtok FNs generalforsamling å etablere et nytt råd for menneskerettigheter, et råd som skal erstatte den nåværende Menneskerettighetskommisjonen, som utformet FNs menneskerettighetserklæring. Fire land stemte mot nyvinningen: USA, Israel, Marshall-øyene og Palau.USA mener muligheten for å utestenge land med dårlig rulleblad når det gjelder menneskerettigheter ikke er god nok. Rådet skal møtes tre ganger i året i Geneve, og skal få midler til å kunne intervenere i krisesituasjoner.Nye rådsmedlemmer velges 9. mai, og det nye rådets første møte blir holdt 19. juni.