Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Kultur

Mer
Min side Logg ut

Et hinder for Kunnskaps-Norge

Norske studenters arbeidsvilkår er så dårlige at det truer kvaliteten i den høyere utdanningen, mener kronikkforfatterne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ønsker du deg en jobb hvor det kreves at du må stille med egen pc, uten tilgang på en arbeidsplass?

Hvor det i tillegg er dårlige luftforhold og hvor inntekten din gjør at du ligger under fattigdomsgrensen? I så fall kan du bli student. Vanlige arbeidstakere er nemlig dekket av arbeidsmiljøloven. Studenter er derimot ikke inkludert. Levekårsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norsk Studentunion sitt ønske om å inkludere studenter i arbeidsmiljøloven er nødvendig for å sikre vanlige arbeidsforhold.

HVILKE KONSEKVENSER har det så at dette ikke er tilfelle i dag? Blant annet at sentrale rammer for heltidsstudenten ikke er bra nok. I verste fall truer dette kvaliteten i høyere utdanning.

Dårlig arbeidsforhold kan skape utfordringer i etablering av gode studievaner og videre i kvaliteten på læringen. I realiteten er det også en fare for at gratisprinsippet i høyere utdanning er truet. Dette er ikke godt nok dersom Norge ønsker å være en kunnskapsnasjon hvor høyere utdanning skal spille en sentral rolle.

DET ER SNAKKET mye om kvalitet i undervisning og tettere oppfølging. Det er allikevel viktig å ikke glemme at fordypning i fagstoff gjennom gruppearbeid eller gjennom å jobbe selvstendig med faglitteratur fortsatt er sentrale elementer i mange studenters hverdag. Det fysiske læringsmiljøet må legges til rette for at studentene skal få maksimalt ut av studietiden både i form av gode arbeidsplasser for den enkelte student, og gjennom å legge til rette for samarbeid mellom studentene. Dette er ikke tilfellet i dag. Publiseringen av «Studenters levekår 2005» sist torsdag er en bekreftelse på det mange studenter lenge har hevdet: at studentenes arbeidsforhold i beste fall ikke fremmer læring, i verste fall at det faktisk er et hinder.

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN viser at nesten 1 av 3 studenter ikke disponerer lesesalplass, og tallet er lavest ved universitetene. I tillegg viser undersøkelsen også at boligforholdene er dårligere for studenter enn resten av befolkningen. Er det ønskelig at studenter har sin arbeidsdag rundt omkring på diverse kafeer og kantiner, eller hjemme på trange hybler? Og er dette gode rammevilkår for å gjøre studenttilværelsen mer attraktiv og for å legge til rette for kvalitet i utdannelsen? Vi vil hevde at en skikkelig arbeidsplass er svært viktig for å etablere gode studievaner, og også for å kunne slappe av hjemme når man har fri. At alle studenter har tilgang til lesesalplass bør være et absolutt minimum i en utdannelse.

GRUPPEARBEID som læringsform har fått økende anerkjennelse innefor akademia de senere år. Også studentene mener at dette er verdifullt. Nesten 80 prosent har i følge levekårsundersøkelsen stort faglig utbytte av kontakt med andre studenter. Det bør derfor oppfordres til samarbeid mellom studenter for å øke kvaliteten i høyere utdanning. Dette vil også kunne gi andre kvalifikasjoner som er verdsatt i det etterfølgende arbeidslivet. Et sentralt element i det fysiske læringsmiljøet må derfor være tilgangen på rom hvor man kan snakke uten å forstyrre andre, og konsentrere seg om det man skal gjøre uten selv å bli forstyrret. Det er derfor ikke holdbart at kun 37 prosent av studentene er fornøyde med antall grupperom ved studiestedet. Alternativet er bråkete kantiner og ganger. Dette gjør samarbeid mindre tilgjengelig og kan øke sannsyneligheten for at studentene prioriterer bort kollokvier og gruppearbeid fordi det ikke er lagt til rette for det.

DÅELIG TILGANG på nødvendig utstyr er også en utfordring for mange studenter. Tilgang til pc og internett er nødvendig både for å skrive oppgaver, finne informasjon og også i stadig større grad til å kommunisere med vitenskapelig ansatte og andre studenter. Flere steder er det et krav at oppgaver skal leveres digitalt. I følge undersøkelsen er kun litt over halvparten av studentene fornøyd med antall datamaskiner ved institusjonene. Dette kunne vært et stort problem dersom færre studenter hadde hatt tilgang til pc hjemme. Når det allikevel er for dårlig kapasitet ved institusjonene er dette ikke bare negativt for arbeidsmiljøet, det er også en trussel mot gratisprinsippet i høyere utdanning. Teknologisk utstyr er kostbart. Dersom mange studenter må investere i ny pc ved studiestart, er dette en trussel mot reell lik rett til høyere utdanning. I tillegg til teknologisk utstyr må studentene også kjøpe pensumlitteratur. Heltidsstudenten som ønsker å leve kun på lån og stipend er ekstra sårbar for slike økonomiske belastninger. Nesten halvparten av studentene rapporterer at de ville fått problemer med en uforutsett utgift på 5000 kroner, spesielt gjelder dette enslige forsørgere. Tilgang til universiteter og høyskoler bør ikke begrenses av materielle faktorer, men av den enkeltes ferdigheter og innsatsvilje. Dette er viktig dersom vi ønsker å få frem de beste hodene i landet for å sikre god rekruttering ikke bare til høyere utdanning, men også til stipendiat- og forskerstillinger ved universiteter og høyskoler.

STUDENTENE HAR ET ANSVAR for å skape et godt miljø for seg selv, og sine medstudenter. Her bør studentene benytte seg av sin lovpålagte rett til innflytelse blant annet gjennom læringsmiljøutvalgene ved institusjonene. Det er allikevel styret som har ansvaret for studentenes læringsmiljø i henhold til Universitets- og høyskoleloven. Samtidig har det offentlige et overordnet ansvar for at studentene skal ha et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Dette er altså ikke tilfellet i dag. At det vil koste penger er ikke en god begrunnelse for at studenter i Norge ikke skal ha samme rettigheter til et tilfredsstilende arbeidsmiljø som andre arbeidstakere, eller for å sikre lik rett til utdanning gjennom tilgang til nødvendig utstyr. Norsk Studentunion mener at en viktig start på dette arbeidet er å gi studenten lovfestet rett til et tilfredsstillende arbeidsmiljø gjennom å inkludere oss i arbeidsmiljøloven.