Et lite stykke Ghana?

FAFO-FORSKERNE

Bøås, Hatløy og Huser skriver i sin kronikk i Dagbladet 23.august at påstanden om at barn systematisk blir grovt utnyttet i kakaoproduksjon i Vest-Afrika er feil. De fremhever også at det er feil å anbefale boikott av sjokolade, fordi det bare vil gjøre situasjonen verre for barna som arbeider på kakaogårdene. Bøås og hans kolleger angriper oss for påstander vi aldri har framsatt.

Vi har referert en ILO-assistert studie som konstaterer at omkring 250.000 barn er involvert i «helsemessig risikofylt» arbeid på kakaogårdene. Over 150.000 av disse barna er involvert i bruk av sprøytemidler, stort sett uten beskyttelsesutstyr. Andre studier avslører at kjemikaliene til dels er forbudt brukt i flere vestlige land, deriblant Norge. Vi har ikke kalt dette grov utnyttelse, eller kalt det «systematisk», men å si at det ikke er et omfattende problem, og at det ikke truer barnas helse og utvikling (jfr ILO-konvensjon 138), røper en viss uenighet om definisjoner. Vi har også formidlet at brorparten av arbeidet foregår på egen familiegård, men det gjør ikke sprøytemidlene mindre farlige.

Vi har anbefalt følgende:

- Kjøp sjokolade, men be om å få sjokolade fra en rettferdig-handel ordning, med garantier for forsvarlig minstepris for kakaoen og skikkelige arbeidsforhold for bøndene.

- La kakaolandene få utvikle seg gjennom å øke sin andel av verdiskapningen. La «et lite stykke Norge» i større grad bli «et lite stykke Ghana». Vi må endre våre urettferdige toll- og subsidieordninger, som bidrar til å opprettholde Vest-Afrikas rolle som råvareleverandør.

FIVH HAR ALLEREDE

innledet dialog med sjokoladeindustrien om hvordan barns levekår kan bedres. Her vil Fafos kompetanse være verdifull.