KAN BIDRA: Vi kan ikke stå om ti år med en oljeavhengig økonomi, og arbeidsløse oljearbeidere. De må gis mulighet til å bidra, skriver innsenderen. Her går oljearbeidere ombord i et helikopter på Edvard Grieg-plattformen ved Utsirahøyden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KAN BIDRA: Vi kan ikke stå om ti år med en oljeavhengig økonomi, og arbeidsløse oljearbeidere. De må gis mulighet til å bidra, skriver innsenderen. Her går oljearbeidere ombord i et helikopter på Edvard Grieg-plattformen ved Utsirahøyden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Debatt: Oljealderen

Et løfte vi verken kan eller bør holde

Det er ansvarsfraskrivelse å love unge at det ikke vil skje endringer på norsk sokkel. Skal vi løse klimakrisa må vi erstatte de fossile energikildene med fornybare.

Meninger

Roy Steffensen skriver i et innlegg i Dagbladet 23. november at Arbeiderpartiet bør stoppe AUF sin oljepolitikk. Jeg vet ikke hvordan det fungerer i FpU, men i AUF er det vi selv som bestemmer hva vår organisasjon skal mene. Jeg vil anbefale stortingsrepresentantene i Frp å lytte til partienes ungdomsorganisasjoner heller enn å stoppe og overstyre. Vi trenger mer ungdomsengasjement, ikke mindre.

Steffensen skriver videre at oljepolitikken til AUF vil ha store konsekvenser for arbeid og økonomi. Det er jeg enig i. Konsekvensene vil være at vi legger en plan for en omstilling som vi vet må komme. Å lukke øynene for endringer som vil påvirke norsk økonomi og næringsliv er å ikke ta ansvar for dem som jobber i en av Norges største næringer.

Oljeprisfallet en stund tilbake, viste hvor sårbare vi er for svingninger i oljenæringen. Det merket fagarbeiderne Steffensen skriver om, og særlig de yngste, uten at politikerne behøvde å si det til dem. De merket det gjennom permitteringer, oppsigelser og dårligere arbeidsvilkår på sokkelen.

Framover vil lønnsomheten i norsk olje og gass synke. Skal vi løse klimakrisa må de globale utslippene ned og vi må erstatte de fossile energikildene med fornybare. Norge har en stor mulighet til å bidra med ny teknologi og nye løsninger. Vi har fagarbeidere og ingeniører i verdensklasse. Vi har kompetansen og menneskene som kan bli motoren inn i fornybarsamfunnet.

Men da må regjeringspartiene slutte å svartmale fornybarsamfunnet og begynne å ta ansvar for klimakutt og økonomiske konsekvenser av at olje og gass blir mindre lønnsomt. Vi kan ikke stå om ti år med en oljeavhengig økonomi, og arbeidsløse oljearbeidere. De må gis mulighet til å bidra.

Omstilling handler om at de som har tatt fagbrev innenfor olje og gass, må kunne bruke fagskolene til å vri fagbrevene sine, å gi mulighet for etter- og videreutdanning, at vi bruker skattefordeler som i dag brukes fossilt inn i nye næringer, og at vi oppretter en oljekommisjon.

Det er ansvarsfraskrivelse å love unge at det ikke vil skje endringer på norsk sokkel. Det er et løfte vi verken kan eller bør holde.