ARBEIDSMINISTER:  Robert Eriksson (Frp).
ARBEIDSMINISTER: Robert Eriksson (Frp).Vis mer

Et løsere arbeidsliv

Blir ungdom et B-lag, bør loven endres.

Meninger

Fra i dag har bedrifter og virksomheter adgang til å ansette folk på midlertidig basis uten en særskilt begrunnelse. Trenger man arbeidskraft, er det bare å hyre inn i en ungdom for 12 måneder. Det vil selvsagt, som noen uttrykte det på 70-tallet, ha gode og dårlige sider. Kanskje blir tilbudet om en midlertidig stilling et springbrett for den enkelte som kan få vist seg fram og kanskje bli belønnet med en fast jobb seinere. Lederen i den lille eller mellomstore bedriften vil lettere kunne gi dette tilbudet, siden det i praksis gir ham en angreknapp. Synker lønnsomheten, kan bedriften lettere kunne kvitte seg med en midlertidig enn en fast ansatt. Sett utenfra kan endringen gi større fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Mange vil dessuten si at det er bedre med kortvarige arbeidskontrakter enn ingen kontrakter. Arbeidsminister Robert Eriksson har noen argumenter.

Men lovendringen vil nødvendigvis gi mange en løsere tilknytning til arbeidslivet enn gårsdagens bestemmelser som gir mindre adgang til å ansette på midlertidig basis. Det er bedriftsøkonomisk logisk å utnytte de fleksible mulighetene den nye arbeidsmiljøloven gir. «Vi prøver, og så ser vi», vil formodentlig bli den gjengse tenkningen. Det vil ventelig føre til at flere blir ansatt på midlertidig basis og færre blir fast ansatt. Det har vært arbeidstakerorganisasjonenes kronargument i deres kamp mot lovendringen. Statistikk viser at ungdomsledigheten er høyere i land med stor adgang til midlertidige ansettelser. I Sverige har den vært opp mot dobbelt så høy som i Norge. Det har selvsagt også sammenheng med forskjellen på norsk og svensk økonomi. Men statistikken viser også at ungdomsledigheten økte etter at den svenske regjeringen økte adgangen til midlertidige stillinger for en del år siden.

Lovendringen kommer i en situasjon der sysselsettingsveksten avtar og arbeidsledigheten øker. Virkningen bør studeres nøye, på kort og på lengre sikt. Vi kan ikke se bort fra at mange bedrifter har ventet på nye ansettelsesvilkår. Da kan muligheten som Erikssons nye lov gir bremse en forventet økning i arbeidsledigheten. Hvis det ikke blir resultatet, men tvert imot bidrar til at arbeidsledigheten øker, samtidig som andelen midlertidige stillinger øker, med ungdom som et B-lag på arbeidsmarkedet, bør loven reverseres.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.