Et Norge uten skam?

NORGES BEFOLKNING har verdens beste levekår, viser FNs rangering år etter år. Samtidig er Norge verdensmester i godhet. I denne valgkampen har vi fått se statsråd Hilde Frafjord Johnson i englekjortel dele ut smuler fra de rikes bord til Afrikas fattige. Mester i bistand. På lag med de fattige. Tenker mange nordmenn stolt. Har vi grunn til det? Eller er det snarere sånn at den politikken vi fører internasjonalt gjør det til en skam å være norsk? Okkupasjonen av Irak har kostet rundt 100.000 menneskeliv, ifølge tidsskriftet The Lancet. Norge holder fortsatt en liten gruppe offiserer på irakisk jord. Offisielt er ikke dette et bidrag til koalisjonsstyrken som okkuperer Irak. Men «mange irakere tror vi er del av koalisjonsstyrken», uttalte oberstløytnant Gunnar Aarseth da han kom hjem fra tre måneders tjeneste. Irakerne oppfatter at Norge er på okkupantenes lag. Det gjør amerikanerne også. USAs ambassadør i Norge mener «trygt man kan si at Norge støtter det vi og andre koalisjonsmedlemmer gjør i Irak». Fredsprislandet har satt sitt flagg på USAs krigsmaskin. Mot flertallets vilje, bærer vi nå vår del av skammen for det som blir gjort mot Iraks befolkning.

SYV MILLIONER barn dør hvert år på grunn av u-landsgjelda, anslår FN. Norge tar nå renter på over 3,3 milliarder kroner i u-landsgjeld. Norge støtter aktivt opp om Washingtons to store lånehaier, Verdensbanken og Pengefondet. Disse institusjonene presser fram privatisering i mange land. Konsekvensene er ofte ødeleggende. Bevilgningene til Verdensbanken, som er i milliardklassen, er økt kraftig under den sittende regjeringen. I de pågående WTO-forhandlingene ber Norges regjering om at våre selskaper skal få tjene penger på forsyning av drikkevann i Bangladesh. Bangladesh er land nummer 138 på FNs rangering av levekår. Norge ber også om økt markedsadgang i Angola, rangert som land nummer 166 av 177. Det er skammelig at regjeringen setter norske og vestlige pengeinteresser først i forhandlinger med noen av verdens fattigste land.

ATTAC NORGE, PRESS og Latin-Amerikagruppene lanserer kampanjen utenskam.no nå i forkant av stortingsvalget. Vi driver valgkamp ved å utfordre alle partier med tre krav:

  • Norske styrker ut av Irak nå
  •  Slett u-landsgjelda
  •  Trekk norske markedskrav mot fattige land i WTO

Og vi utfordrer engasjerte lesere til å vise sitt engasjement for disse tre kravene gjennom folkemønstringa OSLO 2005, lørdag 3. september. Målet er å presse fram forpliktende løfter innen 12. september. Partienes svar kommer på utenskam.no. Ved dette valget skal velgere med interesse for Norges rolle få vite nøyaktig hva de stemmer på. Så lenge Norge har et parlamentarisk styresett og allmenn stemmerett, bærer hver og en av oss en andel ansvar for hva vår regjering gjør ute i verden. Ved dette stortingsvalget krever vi konkrete og reelle endringer. For det skal ikke være en skam å være norsk.