INGENTING SKJEDDE: Stortinget vendte det døve øret til da vi for halvannet år siden argumenterte og demonstrerte for et lobbyregister for de folkevalgte, skriver kronikkforfatterne og etterlyser igjen et register.  Foto: Norsk kommunikasjonsforening/Flickr
INGENTING SKJEDDE: Stortinget vendte det døve øret til da vi for halvannet år siden argumenterte og demonstrerte for et lobbyregister for de folkevalgte, skriver kronikkforfatterne og etterlyser igjen et register. Foto: Norsk kommunikasjonsforening/FlickrVis mer

Et nytt argument for lobbyregister

Dagbladets avsløring av stortingsrepresentantenes skjulte aksjeposter, forklarer hvorfor vi må få et lobbyregister.

Meninger

Stortinget vendte det døve øret til da vi for halvannet år siden argumenterte og demonstrerte for et lobbyregister for de folkevalgte. Med en sjelden hurtighet og besluttsomhet vippet Stortingets presidentskap forslaget vekk. Siden har vi undret oss over hvorfor de var så avvisende.

De siste dagers avsløringer av stortingsrepresentantenes økonomiske engasjementer - som er blitt kjent fordi vi har fått innsyn i aksjeeierregisteret - burde sette noen av de ihuga motstanderne i forlegenhet. For disse opplysningene viser at ikke bare eier representantene aksjer. Det kan også se ut som om de har blandet sammen egne interesser og politikken. Men en representant på Stortinget skal ikke bruke sin posisjon til å fremme egne interesser. Representantene skal forvalte fellesskapets interesser.

«Stemmer teller, men ressurser avgjør». Norges legendariske statsviter Stein Rokkan slo dette fast allerede for snart 50 år siden. Enkelt forklart: Vi må gjerne stemme på representantene våre, men vi vet alle at organisasjoner og næringer kan ha langt større innflytelse over politikken som utformes. Et lobbyregister vil utfylle bildet av de politiske prosessene og vise hvem som gjør seg gjeldende og hvordan - herunder hvilke ressurser som er brukt.

Derfor ber vi om å få vite hvem som har møte med hvem - slik at vi får et litt bedre innblikk i hvordan de politiske vedtak er blitt meislet ut.

En slik innsikt er ikke mistenkeliggjøring - det er en selvfølge at man som politiker gjør seg kjent med kunnskap og meninger fra berørte parter.

Motstandere mot lobbyregister mener det blir så upraktisk. Det er en avsporing. Dagens teknologiske løsninger vil gjøre registreringen til en smal sak. En slik registrering krever heller ikke at møter må foregå på selve Stortinget for å telle. Andre har undret seg over om en tilfeldig samtale også skal logges. Et register blir aldri perfekt. Viktigst her er viljen. Og en forståelse for at mest mulig åpenhet er til fordel for alle.

Noen vil kanskje tro at det er interessegruppene selv som ikke ønsker en slik registrering. Det er ikke vårt inntrykk. Vårt inntrykk er at det utelukkende er politikerne som er motstandere av dette, til tross for at slike registre er et helt naturlig innslag i en rekke demokratiske stater. Da vi sto på stand for dette i januar 2014, sluttet Venstre opp og gjorde et skikkelig forsøk på å få med seg kollegene. SV og MDG slo følge. Ut over dette, var det ytterligere en representant - men hun stemte feil.

Hva kan et register vise? Transparency International gjorde nylig en opptelling av lobbymøtene med EU-kommisjonen i perioden desember 2014 til juni i år. Den viser at kommisjonens byråkrater hadde 4318 lobbymøter. Det store flertallet var rene bedriftsmøter som utgjorde 75 prosent. De mest aktive var Google, General Electric og Airbus. Organisasjoner sto for 18 prosent av møtene - mens tenketanker var registrert med fire prosent. Lokale myndigheter utgjorde bare to prosent av lobbymøtene. En slik anskueliggjøring mener vi er nyttig for å kunne ha en offentlig og opplyst samtale om samfunnet vårt.

Stortingsrepresentantene forholder seg til velgerne hvert fjerde år. Men hvem forholder de seg til hver dag mellom valgene? Det har vi rett til å vite.

Slik bør et lobbyregister være:

• Registreringen må være obligatorisk.

• Både personen og virksomheten som tar kontakt, samt de som har vært involvert i forberedelsene må registreres.

• Politikeren som møter lobbyisten må registreres.

• Det må oppgis hvilken interesse den som ønsker å påvirke representerer.

• Formålet med kontakten må oppgis, dvs. hvilken politisk prosess man ønsker å påvirke og hvilken sak det gjelder.

• Registeret må være elektronisk søkbart for alle.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.