Et par spørsmål til Anfindsen

ISLAM: Anfindsen-brødrenes nettsted www.honestthinking.org annonserer at det tar opp «kultur, politikk, vitenskap, filosofi» og bestreber seg på aldri å «fortie relevante data». I et bestyrtet innlegg i debatten om vår nye bok «Kosmopolitikk» (26/9), bedyrer Ole Jørgen Anfindsen at han ønsker å være «åpen og ærlig» når det gjelder møtet mellom islam og de kristent/sekulære samfunnene.Men hva kommer det da av at nesten alle innleggene på nettstedet er negativt vinklede artikler om islam og muslimer? Anfindsens nettsted bringer jevnlig rapporter om muslimers trusler og forbrytelser, med særlig vekt på brutalitet, men publiserer ingen ting om andres overgrep, med et hederlig unntak for antisemittisme. Anfindsen kunne jo prøve å bytte ut «muslim» med «jøde» og «islam» med «jødedom» i sine skrifter, så blir det kanskje lettere for ham å forstå hva han selv skriver.

DET ER SELVFØLGELIG ingen grunn til å godta overgrep eller unnskylde terror begått i islams navn, men Anfindsens påstand om at «alternativet er verre» enn hans påståtte forsøk på «åpen og ærlig debatt», er avslørende. I Anfindsens verden er det åpenbart ikke «relevante data» at en belgisk høyreekstremist i våres skjøt og drepte en svart barnepike og toåringen hun passet på, at en svart nordmann nylig døde etter å ha blitt pågrepet av en politimann som tidligere var blitt anklaget (men frikjent) for rasistisk trakassering, eller - mer generelt - at Amnesty International lenge har bekymret seg for økningen av rasistisk motivert vold. Det er kort sagt ingen ting ved nettstedet som tyder på at det har noe som helst annet formål enn å tegne et mest mulig negativt bilde av islam og muslimer.

SKJØNNER IKKE Anfindsen hvilket spill han deltar i? I stedet for å kritisere sine tradisjoner innenfra, blir selv sekulære muslimer som Walid al-Kubaisi og Tariq Ali tvunget til å forsvare seg mot urettferdige anklager og fordomsfulle generaliseringer. Dermed skapes og forsterkes fronter som ikke hadde trengt å være der. Alle forstår dette unntatt Anfindsen, med mindre han later som om han er dummere enn han er. Siden Anfindsen bruker ordet «nyansert» som et honnørord, har vi et par spørsmål til ham. 1. På hvilken måte bidrar www.honestthinking.org til å nyansere lesernes verdensbilde, i betydningen av å fremstille en sak fra flere sider for å unngå fordomsfulle overforenklinger og forhastede slutninger? 2. Når skrev www.honestthinking.org sist om diskriminering av muslimer?