Et politisk hvileskjær

Ingress

Meninger

Høyres landsmøte i helga avstedkom ikke de store nyhetene. Hele ledelsen ble som ventet gjenvalgt. Partiprogrammet for inneværende stortingsperiode ble vedtatt i fjor. Regjeringsmakt ble vunnet ved valget i fjor. I den forbindelse utarbeidet Høyre og Fremskrittspartiet en regjeringsplattform som angir retningen og målene for regjeringens arbeid. Dessuten ble det inngått en samarbeidsavtale med Venstre og KrF som på noen definerte områder setter grenser for hva regjeringen kan regne med å få flertall i Stortinget.

Årets landsmøte ble derfor først og fremst en feiring av partiets seire og en velfortjent hyllest til partileder Erna Solberg som har ledet partiet i ti år, gjennom dype daler og til maktas tinde. Veien dit har fulgt en strategi som nesten kan minne om sosialdemokratisk praksis. De små skritts politikk. Ikke utfordre de store velgermasser i sentrum, ikke snu opp ned på Norge, men bevare det gode gjennom forsiktig forandring av virkemidler. Klassisk konservativ politikk. Og etter hvert Nye Høyres klassiske linje. Et eksempel var da Høyre-lederen allerede morgenen før landsmøtet tok til, punkterte forslag fra de borgerlige ungdomspartiene om kutt i sykelønn og andre velferdsytelser.

På klimaområdet glimtet partiet til. Erna Solberg brukte en tredjedel av sin åpningstale på partiets nye klimasatsing. Regjeringen skal de neste tre åra øke bevilgningene til klimatiltak med 12,75 milliarder, hvorav 4,2 milliarder kommer alt i revidert nasjonalbudsjett som legges fram denne uka. Landsmøtet vedtok også en resolusjon om å forby nye bensin- og dieseldrosjer. Det betyr ikke at gamle drosjer forbys, men at alle nye storbydrosjer fra 2015 skal være lavutslippsbiler, som elbiler, hydrogenbiler eller hybridbiler. Høyre ønsker å komme i gang med ting som virker og mener at Ap's månelandingsretorikk nå er byttet ut med handlekraft.

Ikke alle er enige i det. Både Bellona-leder Frederic Hauge og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, peker på at Høyre unnlater å snakke om «den store elefanten i rommet», nemlig oljesektoren.

I ukene før landsmøtet har det lugget kraftig for partiet, blant annet gjennom den massive motstanden mot forslaget om å gi fastleger reservasjonsrett. Regjeringens beslutning om ikke å møte Dalai Lama ble også en pinlig affære. Den fulle virkning av dette har vi ennå ikke sett.