Et råd til Yunus

TELENOR-SAKEN: Fredsprisvinneren fra 2006 Mohammad Yunus er på nytt på besøk i Norge. Denne gang skal han kaste glans over regjeringens store internasjonale konferanse om godt styresett og næringslivets sosiale og miljømessige ansvar. Men han skal også ha en ny runde med Telenor-sjef Jon Baksaas om Telenors eierskap i Grameen Phones.På forhånd har regjeringspartiene SV og SP engasjert seg for en løsning til fordel for Yunus. Men Telenor kommer neppe heller denne gangen til å love noe nedsalg av aksjer i Grameen Phones. Jeg har derfor et forslag som kan styrke Yunus\' muligheter til å lykkes. Regjeringspartiene SV og SP bør invitere fresprisvinneren og en gruppe dyktige politikere fra Bangladesh til et seminar sammen med norske kollegaer der norske historikere og politikere forteller om hvordan situasjonen var her i Norge rundt 1905 da Venstremannen Gunnar Knudsen overtok som statsminister og oppdaget at utlendinger eide det meste av våre industrier og naturherligheter. Gunnar Knudsen stilte seg i spissen for innføringen av konsesjonslovene der hjemfallsretten var bakt inn som et styrende prinsipp. Så snart loven var på plass, startet Gunnar Knudsen og regjeringen kampanjen om å kjøpe Norge, dvs norsk industri og naturherligheter som våre fossefall, hjem igjen. Som noen husker, var det en meget vellykket kampanje.

ARBEIDERPARTIET førte denne politikken videre da det kom til makten i 1935. Den var den samme politiske filosofien som lå til grunn da Arbeiderpartiregjeringene på 1970 tallet utformet vår oljepolitikk og oljelovgivning. Stortingspresident Thorbjørn Jagland sto selvsagt steinsolid i en god norsk tradisjon da han sist støttet fredsvinnerens krav om hjemkjøp av Grameen Phones. Kanskje er det ikke mer enn et politisk historieseminar etterfulgt av et seminar med dyktige politikere og jurister som ser på muligheten for en lovgiving i Bangladesh som tvinger Telenor til å selge seg ut, som skal til før fredsprisvinneren får det som han vil.