Et raust Norge

I et raust og romslig samfunn definereres ikke trossamfunn utenfor Den Norske Kirke som «ekstreme kristenkonservative sekter», slik Kristin Halvorsen gjør.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

SV-LEDER Kristin Halvorsen skriver i en debattartikkel i Dagbladet 16/8 at hun har et sterkt personlig engasjement for et raust og romslig Norge. Hun vil ha en verdidebatt i denne valgkampen. Det ønsker vi velkommen! KrF deler engasjementet for et raust og romslig samfunn. Derfor ønsker vi at familien skal få valgfrihet til å velge omsorgsform for barna sine. Derfor vil vi satse på den offentlige skolen, samtidig som vi vil gi gode vilkår for friskolene. Derfor vil vi arbeide for et mer inkluderende arbeidsliv, og motarbeide mobbing og diskriminering på arbeidsplassen. Derfor er en mer rettferdig verden KrFs fremste hjertesak. KrF ønsker et inkluderende samfunn der alle - fra livets begynnelse til slutt - skal kjenne at de er velkommen og verdifulle. Ingen skal diskrimineres på grunn av hudfarge, kjønn, tro eller legning. Rausheten skal også komme til uttrykk i et internasjonalt engasjement.

KRF HAR i denne valgkampen lagt frem et verdiprogram for velgerne. Her presenterer vi de viktigste sakene vi mener valgkampen handler om. Dessverre er SV uenig med oss i flere av disse sakene:Kampen for menneskeverdet er fortsatt noe av det mest sentrale for KrF. Dette handler om bekjempelse av sorteringssamfunnet! Vi vil sikre ufødt liv rettsvern, blant annet gjennom bioteknologiloven. Vi vet at småbarnsforeldrene ønsker valgfrihet, fleksibilitet og mer tid sammen med familien. Det betyr blant annet valg mellom rimelig barnehageplass og kontantstøtte. KrF vet at denne valgfriheten ikke er reell før vi har barnehageplass til alle som ønsker det. Det har vi gjort noe med - 25.000 nye barn har fått barnehageplass i denne perioden, og vi jobber mot full barnhagedekning i 2006. Ekteskapet har i dag en særstilling i lovgivningen. Slik bør det fortsatt være fordi forpliktende samliv gir stabilitet for barna. Men samfunnet består av ulike familietyper, og KrF vil sikre sosiale rettigheter for alle. Par med barn - om de er gifte eller samboere - skal få tilbud om samlivskurs. Enslige forsørgere har spesielle utfordringer og trenger hjelp og støtte. Stadig flere lever livet alene og har ingen å dele utgifter med. Vi er opptatt av de aleneboendes livssituasjon - og har også satt de single på dagsorden.

DET NORSKE velferdssamfunnet er godt, men mye kan bli bedre. Velferdsordningene må sikres og styrkes. Vi vil styrke kommuneøkonomien for å bedre velferden i lokalsamfunnene. Fattigdom bekjempes med målrettede tiltak - spesielt for barn. Den sikreste vei til velferd er å ha et arbeid å gå til. Et mer inkluderende arbeidsliv og sikring av gamle og nye arbeidsplasser er velferd som virker! Vi vil sikre og skape arbeidsplasser i hele landet, gjennom fortsatt lav rente og kronekurs og en offensiv nærings- og distriktspolitikk. Skolene trenger et løft! Skolen skal være et godt sted å være og å lære. Skolen må bygge på verdier, åpenhet og kvalitet og sterkere ta hensyn til elevenes ulike behov. Vi vil legge spesiell vekt på å utvikle ungdomstrinnet. KrF vil bruke 3 milliarder kroner på kompetanseheving av lærerne. Vi prioriterer dette foran gratis skolemat til alle. Alle eldre fortjener en verdig alderdom. Vi vil sikre en god eldreomsorg og godt tilrettelagte tjenester for de som ønsker å bo hjemme. Vi vil styrke omsorgstilbudet for mennesker i livets sluttfase og bygge flere hospiceplasser.

SAMFUNNET SKAL være raust og inkluderende og ha plass til alle. Målet er at alle med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre. Arbeidslivet må legges til rette for funksjonshemmede. Familier med funksjonshemmede barn må få bedre hjelp og oppfølging. Vi mener ruspolitikken må utformes i solidaritet. KrF vil holde alkoholforbruket nede ved å begrense tilgangen. Dette er tiltak som virker. Barn og ungdom må sikres rusfrie fritidstilbud og oppvekstmiljø. Rusmisbrukerne og deres pårørende må bli møtt med verdighet, respekt, bedre behandling. Dugnadsånd og frivillig engasjement beriker Norge. Mange har glede av det arbeidet frivillige gjør. Her er det snakk om verdiskaping! KrF vil legge til rette for økt frivillig engasjement blant annet ved å utvide skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner til 18 000 kroner. Ordningen har vist seg svært positiv for det frivillige Norge. KrF vil ta vare på eget livsgrunnlag og føre en aktiv miljø- og klimapolitikk. Forurenser skal betale. Det materielle forbruket må reduseres slik at jorda kan tåle u-landenes velstandsvekst. KrF vil satse på kollektivtrafikk, sikre alle ferdselsrett i naturen omkring oss og økt vern av truet natur. Vi lever i en urettferdig verden. Over en milliard mennesker lever i absolutt fattigdom. Hvert tredje sekund dør et barn av sult og sykdom. KrF vil sikre et rettferdig handelssystem for u-landene, arbeide for gjeldsletting og økt hjelp til verdens fattige. Bistanden må trappes opp til 1,3% av BNI. Det rause Norge må også komme til uttrykk i et internasjonalt engasjement!

JA, VI ER ENIG med SV-lederen. Det er to forskjellige visjoner for Norge som står mot hverandre ved valget i høst. Valget 2005 er et verdivalg - et valg av politisk retning. Vil vi ha sosialistenes A4-samfunn, eller et samfunn med mangfold, valgfrihet og trosfrihet? KrF tror på et Norge der foreldre og barn kan velge om de vil lese Harry Potter, Donald Duck eller barnebibelen uten at sentrale politikere skal diktere hva de burde lese. I et raust og romslig samfunn definerer man ikke trossamfunn utenfor Den Norske Kirke som «ekstreme kristenkonservative sekter», slik Halvorsen gjør. Toleransen må strekke seg lenger enn til dem som er enige med oss. Det er selve testen på om toleransebegrep brukes som honnørord eller er en praktisk realitet.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer