Et skritt i feil retning

«Mangfold gjør Norge til et rikere samfunn,» står det i Soria Moria erklæringen.

Utlendingsloven:Norge har fått ny utlendingslov og innholdet i loven har fått lite spalteplass. Det har derimot FrPs lovforslag. Antirasistisk Senter etterlyser et inkluderende syn på innvandring.

Norsk integrering er preget av pisk framfor gulerot. Et stramt regelverk og en hard behandling av flyktninger og innvandrere fremmer integrering, tror man. Canada fører en annen politikk hvor man tror at rettigheter skaper økt tilknytning og integrering. Immigrasjon er en kjerneverdi i Canada og fremmer, i følge kandiske politikere, vekst og mangfold.

Som ny i Norge møter man et komplisert byråkrati. Man venter lenge på asylmottak og mistenkes for å ha alternative motiver for å ønske å bo sammen med familien. Det tar 7 år før man kan søke om statsborgerskap, i motsetning til 3 i Canada, behandlingstiden er lang og avslagene øker. Ikke én gang hører man «velkommen» eller «du er en verdi for Norge». Dette er en uverdig måte å behandle mennesker på, det fremmer ikke integrering og det gjør Norge til et uattraktivt land for arbeidsinnvandrere.

Hvis vi skal konkurrere om utenlandsk arbeidskraft, ha en rettferdig asylpolitkk og vellykket integrering må vi ha en utlendingslov som fremmer mangfold. Ikke en lov med hovedformål å utestenge mennesker fra oppholds- og arbeidstillatelse, besøksvisum og statsborgerskap.

«Mangfold gjør Norge til et rikere samfunn», står det i Soria Moria erklæringen. Utlendingsloven er ikke et skritt i retning av et kulturelt mangfoldig Norge.

INKLUDERING: Lederen av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, etterlyser en utlendingslov som fremmer mangfold. Foto: Geir Bølstad
INKLUDERING: Lederen av Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, etterlyser en utlendingslov som fremmer mangfold. Foto: Geir Bølstad Vis mer
Foto: Geir Bølstad
Foto: Geir Bølstad Vis mer