Et spørsmål om anstendighet

Tenk deg om 64 prosent av alle lærere hadde opplevd å bli bestjålet på arbeidsplassen?

ELENDIGE FORHOLD: —Dagens virkelighet oppleves av mange yrkessjåfører som en psykisk belastning, skriver artikkelforfatteren. Han etterlyser flere døgnhvileplasser. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix
ELENDIGE FORHOLD: —Dagens virkelighet oppleves av mange yrkessjåfører som en psykisk belastning, skriver artikkelforfatteren. Han etterlyser flere døgnhvileplasser. Foto: Erlend Aas / NTB ScanpixVis mer

Tungbilsjåfører er pålagt å hvile, men har nesten ingen steder å hvile på. Trafikksikkerhet er avgjørende og strenge hvileregler nødvendig for førere av tunge kjøretøy. De siste åra har dessverre risikoen for å bli ranet i løpet av døgnhvilen økt betydelig, og det er nå blitt en stor stressfaktor for de som har veien som arbeidsplass.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i flere år hatt utbygging av døgnhvileplasser som en viktig kampsak. Vi ble derfor skuffet da Nasjonal Transportplan (NTP) ble lagt fram og det viste seg at regjeringen er så lite konkrete. Det skal utarbeides en nasjonal plan for utbygging av døgnhvileplasser, og 35 plasser skal bygges innen ti år. Og så? Hvor skal disse plassene ligge, og hvor mange vogntog kan stå på hver plass? Hva med sikkerhet og fasiliteter for sjåfører av begge kjønn? Skal vi vente på nye plasser inntil det foreligger en plan? Når kommer i så fall den?

Ingenting er heller nevnt om oppgradering av de eksisterende 15 døgnhvileplassene. Flere av dem har eksempelvis ikke dusj, noe som gjør at de ikke er godkjent som døgnhvileplass etter internasjonale krav.

NLF har nettopp gjennomført en medlemsundersøkelse i samarbeid med If. Den viser at 64 prosent av våre medlemmer har blitt frastjålet diesel. Dieseltyveri eksisterte ikke for få år siden. Nesten halvparten har opplevd tyveri eller ran i forbindelse med oppdrag. Under halvparten anmelder imidlertid forholdene og oppgir manglende prioritering fra politiets side som årsak.

Følg oss på Twitter

Veiene er yrkessjåførers arbeidsplass. De er der for vår skyld, og de har krav på anstendige arbeidsforhold. Dagens virkelighet oppleves av mange som en psykisk belastning. Forholdene som er avdekket gjennom NLFs undersøkelse hadde ikke blitt akseptert i andre næringer. Tenk deg om 64 prosent av alle lærere hadde opplevd å bli bestjålet på arbeidsplassen? Eller at halvparten av alle bensinstasjoner i landet ble ranet hvert år? Det hadde blitt ramaskrik og myndighetspålegg om større sikkerhet med en eneste gang.

NLF krever derfor at myndighetene må ta ansvar og sørge for at sikre døgnhvileplasser bygges nå - ikke om ti år. Det er plass nok langs veiene, det er viljen til handling som mangler. Vårt krav er at Stortinget under behandlingen av NTP rydder opp i det regjeringen har forsømt. Yrkessjåførene er ikke på veien for fornøyelsens skyld. De er der for at samfunnet skal fungere. De fortjener respekt og anstendige arbeidsforhold.

ARTIKKELFORFATTER:  Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund
ARTIKKELFORFATTER: Geir A. Mo, administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund Vis mer