ULVEKRITIKK: NRKs dokumentar om ulv vekket sterke reaksjoner og ble klaget inn for Kringkastingsrådet. 
Foto: Jørn H. Moen / Dagbladet
ULVEKRITIKK: NRKs dokumentar om ulv vekket sterke reaksjoner og ble klaget inn for Kringkastingsrådet. Foto: Jørn H. Moen / DagbladetVis mer

- Et timelangt program der ulven framstilles som et kosedyr

Kringkastingsrådet kritiske til totalbildet i omstridt NRK-dokumentar.

(Dagbladet): Kringkastingsrådet har i dag hatt en lang diskusjon om om dokumentarprogrammet «Ulvene kommer», som ble sendt tirsdag 10. februar og utløste 140 klagebrev til NRK.

Klagerne mener programmet er ensidig positivt til ulv i norsk natur og at det romantiserer rovdyret.

K-rådsmedlem Elin Ørjaseter - som etter eget utsagn ønsker at hver eneste ulv i Norge skal skytes - tok i dagens møte til orde for å kreve at NRK lager et nytt program med like stor ressursbruk og tilsvarende sendetid, som skulle handle om ulvens herjinger med norsk beitedyrsnæring.

Hun vil at det nye programmet vinkles like hardt til fordel for rein og sau, som den innklagede programmet var vinklet til fordel for ulv.

«Spesielt» Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen brøt inn i diskusjonen og ba rådet tenke over hvor «spesielt» det ville være dersom kringkastingsrådet begynte å komme med spesifikke programbestillinger, komplett med ressursbruk og sendetidspunkt.

Rådet valgte å ikke avgi en uttalelse i saken.

I innledningen til diskusjonen kalte Olaf Godli fra Norsk Bonde- og Småbrukalag programmet «Disney-aktig». Han reagerer blant annet på musikkbruken og praksisen med å omtale ulvene ved navn.

Naturredaksjonens leder Terje Dale understreket at programmet ikke var ment å gi noe fullstendig bilde av norsk rovdyrdiskusjon, men bevisst hadde snevret inn temaet til å handle om hva som skjer når ulver etablerer seg i et bynært område som Østmarka.

Programskaperen hadde i hovedsak intervjuet friluftsmennesker i bydelene Alna og Østensjø, og hadde hatt problemer med å finne folk som var kritiske til at det er ulv i området.

Kritiske til totalbildet De fleste i Kringkastingsrådet var enige om at programmet var godt og at det må være lov for NRK å lage sendinger der formålet er å formidle naturopplevelser, uten å gå inn i en politisk debatt.

Flere av representantene var imidlertid kritiske til NRKs totale dekning av rovdyrproblematikken.

- Problemet er ikke dette programmet, men alle de andre programmene som ikke er der. Jeg håper vi får et program som brenner like mye for de som moster næringa si, som får truet livsprosjektet sitt, som dette programmet brenner for ulven, sa Ørjasæter.

Tror ulven kan klappes Rådsmedlem Rune Hetland, leder av Landslaget for lokalaviser, kalte det «latskap» når redaksjonen ikke hadde funnet flere kritiske røster.  Rådsmedlem og tidligere sametingspolitiker Steinar Pedersen tok til orde for at programmet gir feil oppfatning av ulven.

- Hva slags virkning får det på opinionen når det sendes et timelangt program der ulven framstilles som et kosedyr? Folk som ikke har forhold til ulven tror det er et dyr man kan klappe og kjæle med. Det er ikke rart de ikke forstår hva bønder og reineiere  reagerer på, sa Pedersen.

Rådets leder Per Edgar Kokkvold mener likevel det er å undervurdere publikum.

- Leser du aviser og ser du på TV ser du nesten daglig bilder av ulvemassakrer. Ikke undervurder folks forstand. Folk i Norge har fått med seg at ulven ikke er et disneydyr, sa han.

Kan ikke balansere i alle programmer Grethe Gynnild Johnsen, direktør for distriktsdivisjonen i NRK, understreket i møtet at naturredaksjonen lager flere typer programmer: Både de som først og fremst skal formidle naturopplevelser og de som går kritisk og journalistisk til verks.
- Det sier seg selv at når vi lager opplevelsesprogrammer kan vi ikke ta hensyn til alt. Vi kan ikke balansere i alle programmer, selv om det vekker debatt, sier hun.

Både Johnsen og kringkastingssjefen sier likevel at NRK lytter til uttalelsene om at den totale dekningen av rovdyrpolitikken skal være balansert, og at det er viktig for kringkasteren at det ikke fester seg et inntrykk av at de er partiske.

KONTROVERSIELL: NRKs program om ulv i østmarka har vakt reaksjoner.
KONTROVERSIELL: NRKs program om ulv i østmarka har vakt reaksjoner. Vis mer