NEI TIL PÅBUD:  - Norge har snart klart å oppnå flokkimmunitet, og påbud er ikke løsningen for å komme helt i mål, skriver 2.nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Foto: Benjamin A. Ward
NEI TIL PÅBUD: - Norge har snart klart å oppnå flokkimmunitet, og påbud er ikke løsningen for å komme helt i mål, skriver 2.nestleder i Unge Høyres Landsforbund. Foto: Benjamin A. WardVis mer

Et vaksinepåbud er ikke løsningen

Den viktigste vaksinen mot vaksineskeptikerne er informasjon og fakta.

Meninger

Når utbrudd av meslinger forekommer i Europa, er det lett for oss i Norge å ty til påbudslinjen. Norsk vaksinasjonspolitikk er basert på frivillighet, og slik bør det også være i fremtiden.

Smittevernloven i Norge baserer seg på at frivillighet skal prøves først. Sykdommer som meslinger er i dag i det vesentlige utryddet og vaksinasjonsdekningen er høy, og øker. Vi vet at minst 85-95 prosent av befolkningen må være fullvaksinert for å oppnå flokkimmunitet. I dag følger 330 000 barn vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at mer enn ni av ti foreldre takker ja til vaksinasjonstilbudet. I 2003 var 86 prosent av toåringene i Oslo vaksinert mot meslinger. I 2013 hadde dekningen økt til 92 prosent. Det går altså i riktig retning.

Et påbud har flere konsekvenser. Først og fremst kommer påbud i dagens forstand aldri uten unntak og fritaksgrunner. Det vil derfor være mulig å søke fritak fra et eventuelt forbud. I tillegg kan foreldre som ikke får innvilget fritak simpelthen la være å møte opp på helsestasjonen.

Et påbud er en sterk inngripen som ikke hører hjemme i Norsk helsepolitikk. Den klare hovedregel i norsk helsepolitikk er frivillighet med mulighet for påbud under visse omstendigheter. Denne tilliten mellom befolkningen og helsevesenet er en av styrkene i vårt land, og med over 90 prosent vaksinasjonsdekning er det beviselig at det fungerer.

En annen uønsket konsekvens er at skeptikerne får et enda mer anstrengt forhold til helsestasjonene. Påbud bygger ned dagens helsepolitikk fordi den bygger ned tilliten mellom borgerne og helsevesenet.

Den viktigste vaksinen mot vaksineskeptikerne er informasjon og fakta. Helsevesenet har et særlig ansvar for at borgerne er opplyst og har den informasjonen som trengs for å ta de riktige avgjørelsene.

Norge har snart klart å oppnå flokkimmunitet, og påbud er ikke løsningen for å komme helt i mål.