HULL: Tone W. Trøen mener det fortsatt er hull i den kunnskapen vi har på kvinnehelse og hjertesykdommer. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen
HULL: Tone W. Trøen mener det fortsatt er hull i den kunnskapen vi har på kvinnehelse og hjertesykdommer. Foto: Hans Kristian TorbjørnsenVis mer

Et varsko for kvinners hjertehelse

Jeg har trodd at forskjellene mellom kjønnene hadde utjevnet seg bedre innen behandling av hjerte- og karsykdommer.

Meninger

En studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening viser at kvinner i Norge får dårligere utredning og behandling ved hjerteinfarkt enn menn.

En slik forskjellsbehandling er oppsiktsvekkende og selvfølgelig helt uakseptabel.

Mange kvinner dør av hjerte- og karsykdom, flere enn av kreft. Mye tyder på at sykdommen har et kjønnsspesifikt forløp. Det har derfor de siste årene vært fokus på at kvinner skal bli mer bevisste på sine risikofaktorer. Jeg har trodd at forskjellene mellom kjønnene hadde utjevnet seg bedre innen behandling av hjerte- og karsykdommer, men studien antyder at det fortsatt er hull i den kunnskapen vi har på kvinnehelse og hjertesykdommer.

Vi vet at det generelt har vært praksis innen medisinsk forskning å bare inkludere menn i kliniske studier, og anvende resultatet på kvinner som om det ikke var noen biologiske forskjeller mellom kjønnene. At kvinner er utelatt eller underrepresentert i forskningen fører derfor til mindre kunnskap om kvinner når det gjelder sykdommer som rammer begge kjønn.

Derfor må vi sørge for at forskningen på kvinner prioriteres, slik at vi kan være trygge på at forebygging, diagnostisering og behandling av hjertesykdommer hos kvinner er av høyest mulig kvalitet. H/Frp-regjeringen har styrket kvinnehelseforskningen, og vi må jobbe aktivt i årene fremover for nye, viktige studier på kvinner og hjertesykdommer. Noe annet vil være hjerterått og urettferdig!