Et vellaget drama om mannen som forsøkte å drepe Hitler

Anmeldelse: «Elser - 13 minutter etter Hitler»

Film: I 2015 er det hovedsakelig to trender som gjør seg gjeldende i framstillingen av Andre verdenskrig i film og tv: På den ene siden aner man et slags kappløp med tiden, der produsenter og filmskapere skynder seg å lage fortellinger om denne transformative perioden i vestlig historie mens det fortsatt finnes et publikum som kan relatere direkte til den innbringende tematikken. Og samtidig ser man at den tradisjonelle framstillingen av krigen som en kamp mellom godt og ondt, lys og mørke, fortid og framtid nyanseres stadig mer.

Lettvint «Elser — 13 minutter etter Hitler» sorterer inn under førstnevnte, men Oliver Hirschbiegels skildring av mannen som i 1939 forsøkte å stoppe krigen ved å utføre et bombeattentat mot Adolf Hitler er heller ikke rosenrød. Filmen begynner med attentatet og den påfølgende arresten av Johann Georg Elser, og deretter tegnes portrettet av bondesønnen, urmakeren, avholdsmannen, kvinnebedåreren og kommunistsympatisøren via avhørene der nazistene forsøker å tvinge ham til å avsløre sine medsammensvorne.

Hirschbiegel er lite interessert i å utforske de moralske implikasjonene av bombeangrepet — som mislykkes i å ta livet av Hitler, men drepte åtte andre — og med historien som fasit er det bare så altfor lett å forstå Elser. Samtidig er det besynderlig at filmen ikke knytter hovedpersonens gjerninger an til dagens politiske situasjon, all den tid vi lever i en verden hvor Elsers metoder er mer utbredt enn noensinne.

Tradisjonell «Der Untergang»-regissøren Hirschbiegel har imidlertid et godt grep om Andre verdenskrig-filmen som sjanger, og her finner man alle de faste ingrediensene gjengitt i tiltalende bilder og upåklagelig tidskoloritt: Nazistene er bøllete og sadistiske, Tyskland er frodig og vakkert, og hvert smil og optimistiske replikk som løper over hovedpersonenes lepper ligger badet i den framtidige katastrofens usynlige skygge. Altså er «Elser» en tradisjonell og vellaget historietime, men heller ikke så mye mer.