MANGFOLD: «Venstre har alltid levd i spenningen mellom by og bygd, mellom akademia og bondevett», skriver artikkelforfatterne, her representert ved partileder Trine Skei Grande. Foto: Sveinung U. Ystad
MANGFOLD: «Venstre har alltid levd i spenningen mellom by og bygd, mellom akademia og bondevett», skriver artikkelforfatterne, her representert ved partileder Trine Skei Grande. Foto: Sveinung U. YstadVis mer

Et Venstre for tapas og lapskaus

Noen kommer fra bygda, men bor i byen. Noen sykler, noen kjører traktor. Noen spiser både tapas og lapskaus. Det viktigste er ikke hvem du er, men hva du står for.

VENSTRE: Mange har meninger om Venstre, også de som ikke stemmer på oss. Det må vi ta som et godt tegn. Venstres oppslutning har alltid vært avgjørende, både for hvilken regjering landet får og for hva slags politikk en slik regjering vil føre. Derfor er Venstres historie også reformenes historie, for skole, likestilling, sosial utjevning, miljøvern og demokrati.

Men i dag nærer Venstre-ledelsen «liberalistiske slangar ved sitt bryst», ifølge Andreas Hompland (Dagbladet 3. februar). Han frykter at Venstres unge politikere, «høgt utdanna» og fra «den urbane middelklassen», drar partiet i gal retning. Ungdommen vil ha modernisering, individualisering og mangfold. De vil ha elbiler og økologisk mat. De ser på muslimer «som god arbeidskraft og ein del av friheten og mangfaldet i eit liberalt samfunn». Slanger er sannelig ikke hva de var.

Det går en grønn tråd gjennom Venstres historie. Fra 1884 og fram til i dag har vi satt folk først i kampen mot embetsmannsstaten og for bedre sosiale kår. Vi har kjempet for en sterk og god offentlig skole som sikrer den enkeltes valgmuligheter og som løfter samfunnet i fellesskap. Og vi har jobbet for en sosialpolitikk som tar utgangspunkt i det enkelte mennesket og bygger et velferdssystem som sikrer like muligheter for alle.

ARTIKKELFORFATTER: Trine Skei Grande
ARTIKKELFORFATTER: Trine Skei Grande Vis mer

Samtidig har kampen for naturmangfold og klima alltid stått sentralt, fra Gunnar Knudsens konsesjonslover til dagens kamp for vern av Lofoten. For et liberalt parti handler ikke vern først og fremst om å bevare det bestående, men om en ny visjon for norsk næringsliv. Om en økonomi som ikke er basert på fossiler, men på kunnskap, kreativitet, nye bedrifter og fornybare ressurser. Slik sikrer vi friheten også for framtidas generasjoner.

Hompland er likevel ikke fornøyd. Dagens unge Venstre-politikere er «ikkje eit lapskaus- og Grandiosa-Venstre, og heller ikkje eit kaviar-Venstre, men eit tapas- og sushi-Venstre», skriver han. Han vil ikke ha Venstre-folk som er «pene i tøyet, med gelésleik og hornbriller».

I stedet ønsker han seg flere «røiselandar, ramndølar, dørumar, sponheimar og skeigrandar». Det er en stolt rekke med Venstre-topper, men ingen av dem har så langt fått Hompland til å stemme Venstre. Selv ikke i valgåret 1969, da Venstre satt i regjering, Hompland hadde tillitsverv i en av partiets sideorganisasjoner, Halfdan Hegtun hadde innført folketrygden og Bent Røiseland var parlamentarisk leder, fikk han seg til å stemme på oss.

ARTIKKELFORFATTER: Ola Elvestuen
ARTIKKELFORFATTER: Ola Elvestuen Vis mer

I år går vi til valg på en liberal, blågrønn regjering som setter folk først, enten de er elever, lærere, bedriftseiere, forskere, fattige familier eller barn i asylmottak. Vi skal verne naturen, kutte i utslippene og slippe kreativiteten fri. Vi skal ha elbiler og økologisk mat, og vi skal ha bosetting i hele landet. Vi skal ha ytringsfrihet og livssynsfrihet. Og vi skal ha et samfunn der alle kan delta.

Venstre har alltid levd i spenningen mellom by og bygd, mellom akademia og bondevett. Derfor finnes liberalere også i alle avskygninger, i alle avkroker, i alle antrekk og med alle slags hårsveiser. Noen kommer fra bygda, men bor i byen. Noen sykler, noen kjører traktor. Noen spiser både tapas og lapskaus. Det viktigste er ikke hvem du er, men hva du står for. Slik har Venstre alltid vært.

ARTIKKELFORFATTER: Terje Breivik
ARTIKKELFORFATTER: Terje Breivik Vis mer