Et vilt spark

ØYVIND BERG har begått en debattartikkel i Dagbladet søndag 5. juni 2005 som er ment å være et spark til Høyre i en kulturpolitisk diskusjon. Et sterkt ønske om å finne noe å kritisere har ført til et skråblikk på nettstedet til Forum for Kultur og Næringsliv. Foreningen presenteres som statens forlengede arm, ved henvisning til at den drives på «ideelt grunnlag». For Berg er det ensbetydende med «stort sett for offentlige midler». Erfaringsgrunnlaget har her spilt ham et puss; faktum er at Forum for Kultur og Næringsliv har et offentlig bidrag på tredve prosent, og 180 medlemmer. Bergs forsøk på å vise skjeve sider ved kultur og næringslivssamarbeid er velkomment, men skuffende dårlig. Blant sludderet har han en historie fra 1870-tallet om hvordan salg av reinsdyr til zoologisk museum ga maleren Leutemann ideen å stille ut samer. Den skal erstatte de moderne historiene om kultur- og næringslivssamarbeid som Berg skryter på seg, og den skal illustrere at «heller ikke kunstnerrollen alltid er helt god». «Likevel», fortsetter Berg; «blir mange kunstnere forfattere og andre kulturarbeidere moralsk forarget over galant forvaltningskåte, nonchalante innspill til omgangen med de vesentlige, kulturelle verdiene». Hvorfor forarges han over forvaltningskåthet, der vi andre ser et verdifullt samspill? Berg fremhever at «erfaring gjør mange av oss mer kritiske til ny profesjonsbygging i skjæringsfeltet mellom kunst, kultur og kommers enn vi er til næringslivet»; Her røpes en motstand som for en forfatter er et Groucho Marx\' paradoks. Bergs sluttspørsmål; «hvordan unngår vi fjærlette aktører å ende opp som gamle dagers lappekultur?» , avkrever følgende replikk: Ved økt bevissthet og kulturell tyngde, i kraft av samspill mellom kultur og næringsliv.