Etikk i Telenor

«Jeg jobber selv i et Telenor-eid selskap og samtlige ansatte har vært gjennom et Telenor-program ("reputation") som har gått over tid nettopp for å få ansatte til å rapportere hendelser eller mistanker oppover i systemet.

Arkitekturen du etterlyser er der, rutinene er der, det etiske regelverk er der og informasjon av samtlige ansatte gjøres kontinuerlig. Regelverket gjelder ikke kun Telenor men selskaper der Telenor er tungt inne på eiersiden.

asdf

«De fattige i u-landene er glade de har arbeid. At noen skader seg i ulykker på arbeidsplassen skjer også i Norden. For de fattigste i verden betyr denne jobben alt og så lenge faktor inntekt/risko er positiv, vil de gjerne ha jobb. Hva med Norge? Hva om vi skulle lagt dagens etikk og arbeidsmiljøregler til grunn under industrialiseringen av Norge for 100 – 150 år sia? Da ville Norge vært et u-land i dag. Det var fordi arbeidere og ledelse trosset risikoer og tok kalkulerte sjanser at landet tok store fremsteg. Hvorfor skal vi med rikfolkets kristne/sosiale moral hindre andre u-land i å få utvikle seg?

Attila«Tillit er vanskelig å oppnå, men lett å ødelegge. Telenorsjefen har ikke min tillit. Jeg er kunde hos Telenor og ønsker at selskapet tar skikkelige grep for å rette opp i forholdene her.Gutta på toppen beskytter hverandre for mye. Sjefen virker snuskete og eventuelle fallskjermsavtaler bør reforhandles. Da vil han kanskje begynne å oppføre seg etter de ETISKE retningslinjene de smykker seg med?

Stjelenorkunde