Foto: John T. Pedersen/Dagbladet
Foto: John T. Pedersen/DagbladetVis mer

Etikk og litteratur

Et sakprosaens PFU virker både vanskelig å gjennomføre og lite hensiktsmessig, ja, ønskelig.

Debattinnlegg

Den siste tiden har man diskutert hvorvidt det bør vedtas et etisk regelverk for sakprosa, eventuelt også nedsettes et organ med liknende funksjon som PFU har for pressen. Jeg har vært blant skeptikerne, og i Dagbladet 26. oktober spør Jon Rognlien hva jeg egentlig er redd for. Det påfallende har vært at ingen av de som har ønsket en etisk regulering av bøker har konkretisert hvordan dette skal gå for seg. Dermed har jeg og Morten Strøksnes, uavhengig av hverandre, vært tvunget til å teste ut de praktiske og prinsipielle konsekvensene. Konklusjonen har for begge vært at et sakprosaens PFU både virker vanskelig å gjennomføre og lite hensiktsmessig, ja, ønskelig.

Ifølge Rognlien ble forslaget om et sakprosaens PFU «kjapt sablet ned». Det er ikke så rart, siden det var vi motstandere som måtte konkretisere ideen! I så måte har Rognlien tatt ansvar ved å risse opp en mulig modell: Han ser for seg et etisk utvalg som skal vurdere både skjønnlitteratur og sakprosa og avgi «en begrunnet kjennelse». Utvalget skal ikke sanksjonere, men produsere etiske betenkninger som på sikt kan virke normerende - for eksempel i spørsmålet om hvor langt man kan gå i å utlevere andre mennesker i nøkkelromaner og biografier.

Men fremdeles står spørsmålene i kø: Skal utvalget også gjelde kunst og film? Skal det være oppsøkende eller en klageinstans? Skal det rette seg mot forleggere eller forfattere? Hvem skal sitte her? PFU er et profesjonsutvalg der man skal dømmes av sine like. Vil man lykkes i å få romanforfattere til å felle etiske betenkninger over kolleger? Og hvem er mine like i sakprosaen? En etikkprofessor, som muligens ikke har verken interesse for eller kunnskap om litteratur?

Det er grunn til å tro at et slikt utvalg vil være overflødig for de fleste forfattere, mens de som gir blaffen i etikken, også vil gi blaffen i utvalget. Dersom det skal fungere, må det uansett forankres i forfatterstanden selv. Jeg tror det kan bli vanskelig å få til. Under alle omstendigheter er det umulig for meg og andre forfattere å ta stilling til forslaget før det konkretiseres enda mer. En start kan være å besvare spørsmålene mine ovenfor.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.