ALKOHOL OG KREFT: Vi må tørre å snakke mer om alkohol og kreft. Ikke for å ta gleden eller kosen fra folk, men fordi det er uansvarlig å la være, skriver Mina Gerhardsen i dette innlegget. Foto: Actis
ALKOHOL OG KREFT: Vi må tørre å snakke mer om alkohol og kreft. Ikke for å ta gleden eller kosen fra folk, men fordi det er uansvarlig å la være, skriver Mina Gerhardsen i dette innlegget. Foto: ActisVis mer

Debatt: Brystkreft

Ett glass mindre kan redusere kreftfaren

Også kreftoverlevere har mange utfordringer.

Meninger

Brystkreft er blant kreftformene som har tydeligst sammenheng med alkohol. Ett glass mindre hjelper – for å redusere faren for kreft og for å begrense risikoen for at den kommer tilbake.

Å overleve kreft er en seier for livskraften. Man fortjener å nyte hvert sekund. Er det derfor det er så vanskelig å snakke om at mye tyder på at alkohol øker faren for tilbakefall?

Heldigvis har medisinske framskritt gjort at vi på tross av økende forekomst har fallende dødelighet. Men også kreftoverlevere har mange utfordringer. Brystkreftforeningen og Kreftforeningen fokuserer på senskader etter brystkreft i årets Rosa sløyfe-aksjon. Ny forskning viser at det er gode grunner for kreftoverlevere å være mer forsiktig med alkohol enn før sykdommen.

Danske forskere har sett på brystkreft-overleveres tilbakefallsrisiko opp mot alkoholforbruk. De fant at kvinner som drikker alkohol har større tilbakefallsrisiko enn kvinner som ikke drikker. Selv om det trengs mer forskning, anbefaler forskerne tidligere brystkreftpasienter å være forsiktig med alkoholinntaket for å redusere risikoen for å få kreft på nytt.

Det er ikke egentlig overraskende, gitt at vi vet at alkohol er kreftfremkallende. Fra International Agency for Cancer Reasearch, WHOs organ for kreftforskning, er meldingen klar: «For å forebygge kreft er totalavhold aller best».

Forskerne er enige om at alkohol også gir økt kreftrisiko selv blant de som har et «vanlig» alkoholforbruk. Brystkreft er blant kreftformene som har tydeligst sammenheng med alkohol. Ifølge Kreftforeningen vil en gruppe kvinner som i snitt drikker to glass vin om dagen ha ti prosent høyere brystkreftrisiko enn en gruppe som drikker ett glass vin om dagen.

I Norge anslås det at fire prosent av brystkreft-tilfellene har en sammenheng med alkohol. Det er tankevekkende når vi vet at halvparten av norske kvinner drikker alkohol på hverdager og at sju av ti av dem ikke kjenner til sammenhengen mellom alkohol og kreft (Kreftforeningen).

Selv om kvinner som har hatt kreft sannsynligvis vet mer om temaet enn andre, kan man ikke regne med at disse forskningsresultatene om alkohol og tilbakefall har nådd dem. Og det er derfor lite som tilsier at de ikke gjenopptar sine alkoholvaner fra før de ble syke.

Mens totalavhold er anbefalt underveis i behandlingen, virker rådene om alkohol etter friskmeldingen mer utydelige. Det er vanskelig å finne konkrete anbefalinger om alkoholbruk til ferdigbehandlede, ut over generelle råd om moderasjon.

Risikoen for kreft reduseres i årene etter man senker alkoholforbruket, også dersom man har drukket mye over tid. Denne kunnskapen er viktig for å forebygge brystkrefttilfeller.

Vi må derfor tørre å snakke mer om alkohol og kreft. Ikke for å ta gleden eller kosen fra folk, men fordi det er uansvarlig å la være. Vi må opplyse friske folk og gi mennesker som har hatt kreft muligheten til å forebygge tilbakefall. Og vi må snakke om det på en måte som ikke påfører de som er kreftsyke skyldfølelse eller skam.

De fleste brystkrefttilfeller har ikke sammenheng med alkohol. Men hvis sammenhengen som forskerne har funnet hysjes ned fordi den er ubehagelig, fratas samtidig mange muligheten til å ta mer informerte valg.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.