Etter steinkastinga

Jeg er glad for at ungdommen,

«helt ned i 13-årsalderen», som

det med skrekk rapporteres i alle

media, viser slik engasjement for

undertrykte andre steder i verden.

Harald Frøysa, pøbel, Oslo

i et debattinnlegg

i Dagbladet.«Uff, jeg blir oppgitt. Les litt om Martin Luther King og Gandhi. De skjønte det.

Raymond Johansen«Det hele koker uansett ned til at i Norge er meningsytringer tillatt. Vold, hærverk og pøbelstreker er ikke tillatt. Slik må det være.

Balle Klorin«Du argumenterer for at opptøyer er OK for å bli hørt hvis bare saken er viktig nok. Men viktig nok for hvem? Hvor går grensen for når det er OK og ikke? Hvem bestemmer hva som er viktig?

Anders«Personlig skammer jeg meg over mine med-palestinavenner som laget bråk. Jeg vil uansett takke artikkelforfatteren for å påpeke at det ikke er pøbler som bare ønsker hærverk, men engasjerte og frustrerte unge mennesker som tok av i sentrum.

Nina«Noen bør politianmelde Frøysa for å oppfordre til politisk vold med denne artikkelen.

Mogens Glittertun««Noen av oss så sinte at vi ikke følger spillereglene». Akkurat det samme argumentet Bush og kristenkonservative amerikanere brukte for å unnskylde alle overgrep mot verdenssamfunnet etter 11. september.

Astrosmurf