ÅPEN OPPLYSNING: Jeg tror på å bygge tillit gjennom faglig integritet og korrekt rusopplysning, skriver artikkelforfatter. Foto: NTB Scanpix
ÅPEN OPPLYSNING: Jeg tror på å bygge tillit gjennom faglig integritet og korrekt rusopplysning, skriver artikkelforfatter. Foto: NTB ScanpixVis mer

Rusdebatten:

Etter tiår med velment avskrekking, straff og forbud, er det på tide å tenke nytt

Vi kan advare mot bruk av rusmidler – særlig hos yngre – og samtidig formidle skadereduserende råd til dem som likevel bruker.

Meninger

Etter at jeg kommenterte politietterforsker Eirik Husby Sæthers beskrivelse av rusdebatten som stagnert, er det positivt å se at han er enig i at den beveger seg i riktig retning. Hvordan Sæther har fått det for seg at jeg ønsker en «fortgang» i legalisering av rusmidler, med «hovedvekt på cannabis», er imidlertid vanskelig å si.

Mitt anliggende har vært å redusere de rusrelaterte skadene i samfunnet. I tråd med forskningen på folkehelse og ruspolitikk har jeg derfor tatt til orde for avkriminalisering og evidensbaserte medisinske og sosiale alternativer til juridiske sanksjoner.

Johns Hopkins-kommisjonen og ekspertgrupper har i tillegg anbefalt en gradvis overgang til regulerte rusmarkeder, evaluert og veiledet av den vitenskapelige metode underveis.

Skadene knyttet til straff er veldokumentert, men et forbud uten straff for brukere vil opprettholde de kriminelle nettverkene og volden som følger. For eksempel har professor Davide Dragone med kollegaer ved Bologna Universitet dokumentert en betydelig nedgang i drap, vold, voldtekt og ran etter reguleringen av cannabis i Washington.

En annen studie gjort av forskere ved Norges Handelshøyskole har gjort liknende funn for rus- og gjengrelatert drap og vold i amerikanske delstater som har tillatt medisinsk cannabis. Dette betyr riktignok ikke at det samme nødvendigvis vil skje i Norge, eller at det veier opp for de negative følgene av økt bruk.

Det er likevel verdt å merke seg at tross Colorados heller uansvarlige reguleringsmodell, har cannabisbruken blant de yngste i delstaten gått ned – altså motsatt av hva Sæther og andre har fryktet. Og selv om bruken har økt blant voksne, er antallet problematiske brukere uendret.

Samtidig har bruk blant mindreårige i Oslo steget med nærmere 80 prosent på tre år, og vi har brukt nærmere 10 milliarder kroner bare i justissektoren på å håndheve vår forbudspolitikk. De fleste har også innsett det paradoksale ved å kriminalisere bruk av mindre skadelige rusmidler, men noen frykter at legalisering av nye rusmidler vil komme i tillegg til den eksisterende rusbruken.

Så lett er det ikke. Det drikkes sjeldnere store mengder alkohol i delstater der cannabis er regulert, sammenlignet med andre delstater. Og en nyere studie fant betydelig lavere alkoholomsetning i fylker med medisinsk tilgang til cannabis.

Sæther frykter også at opplysning om forskjeller i skadevirkning mellom rusmidlene medvirker til en holdningsendring hvor cannabis blir ansett som «ufarlig». Det er lite som tyder på denne virkningen, men det er sant at jeg og andre fagfolk har gått ut og korrigert Sæther når han har hevdet at alkohol «i liten grad» påvirker de unge, mens cannabis er mye verre. Denne normalisering av alkohol er både skadelig og unødvendig for å advare mot cannabisbruk hos unge.

Slik feilaktig rusopplysning kan også føre til at vi mister tillit hos ungdom som premissleverandører om skadevirkningene til rusmidlene. Jeg tror på å bygge tillit gjennom faglig integritet og korrekt rusopplysning, slik som informasjonsbrosjyrene til Canadian Institute for Substance Use Research, anbefalt eksplisitt av FN.

Disse baserer seg på skadereduserende rusopplysning som ser forbi utopien at ungdom skal kunne skremmes vekk fra å eksperimentere. De viser også at vi kan advare mot bruk – særlig hos yngre – og samtidig formidle skadereduserende råd til dem som likevel bruker. Et norsk initiativ er rusopplysningen.no av Foreningen Tryggere Ruspolitikk. Etter flere tiår med velment avskrekking, straff og forbud, er det altså på tide å tenke nytt.