SNAKKER FOR FØRSTE GANG: Ny styreleder ved Den Norske Opera & Ballett har vært taus siden hun tiltrådte 26.mai. I dag snakker hun om styrets første møte. Foto: Rolf Øhman / Aftenposten
SNAKKER FOR FØRSTE GANG: Ny styreleder ved Den Norske Opera & Ballett har vært taus siden hun tiltrådte 26.mai. I dag snakker hun om styrets første møte. Foto: Rolf Øhman / AftenpostenVis mer

Etter to uker tar styrelederen bladet fra munnen: - Vi har startet arbeidet med å finne ny operasjef

Det nye styret ved Operaen vil ikke behandle stillingen til Per Boye Hansen på ny.

22. mai ble det klart at operasjef, Per Boye Hansen, ikke får fortsette ved Den Norske Opera & Ballett etter endt åremål i 2017.

Beslutningen ble tatt av administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø og daværende styre, ledet av Ellen Horn.

Nytt styre ble valgt av kulturminister Thorhild Widvey bare fire dager etter den overraskende avgjørelsen. Men Operaens nye styreleder, Anne Carine Tanum, har siden vært utilgjengelig for pressen. 

Første styremøte I dag møttes det nye styret for første gang, og nå snakker styreleder for første gang om sitt nye verv og den krevende saken de må ta fatt på.

- Det var et veldig godt møte. Vi fikk en gjennomgang av de viktigste sakene her i huset, og diskuterte hvordan styret skal jobbe sammen med ledelsen, forteller hun til Dagbladet.

Sittende operasjef, Per Boye Hansen, var invitert på møtet og redegjorde for sitt åremål og det sju sider lange brevet han har sendt styret.

Anne Carine Tanum forteller at det nye styret ikke kommer til å vurdere Hansens åremål på nytt.

- Det forrige styret fattet et vedtak om å ikke fornye åremålet, det forholder vi oss til, sier hun og forteller at styret nå har startet prosessen med å søke etter en ny operasjef.

- Vi ga i dag adm.dir. en fullmakt til å starte arbeidet med å finne en ny operasjef. Vi regner med å få prosessen i gang rett over sommeren. Men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta, forteller Tanum.

- Er det krevende å gå inn i et styre med en konflikt som denne på dagsordenen?

- Fra tid til annen kommer det krevende saker i overgangen fra et styre til et annet, slik er det. Det nye styret tar over der hvor det gamle styret slapp, og vi viderefører arbeidet.

Har nok kompetanse Flere ledende operastemmer, blant dem tidligere operasjef Bjørn Simensen, har kritisert sammensetningen av det nye styret. De mener at styret mangler operafaglig kompetanse til å finne en ny, god operasjef. Anne Carine Tanum mener derimot at styret er godt rustet til dette arbeidet.

- For det første har vi en leder av operahuset i Finland med oss, for det andre har vi ansatte som kan dette. Jeg tror det skal gå utmerket når vi skal finne en ny operasjef. Det er heller ikke styret som skal lede arbeidet med å finne en ny operasjef. Det er det ledelsen som skal gjøre, så munner det ut i et forslag til styret som vi skal ta stilling ti.

Hun forteller at hun ikke har villet snakke med pressen før etter møtet med resten av styret. Nå er hun derimot klar for å ta fatt på den nye oppgaven.

- Økonomien ved Operaen er krevende, og det må vi sette oss grundig inn i. Men jeg er kjempeheldig som fikk dette vervet, og jeg gleder meg til arbeidet framover.