Etterforskning av Van Gogh-maleri

En internasjonal kommisjon skal etterforske påstanden om at Van Goghs berømte «Solsikke»-malerier er forfalskninger, meldte nederlandske medier i dag.

Undersøkelsen er et initiativ fra Van Gogh-museet i Amsterdam, National Gallery i London og det japanske forsikringsselskapet Yasuda, som alle eier en kopi hver av maleriet.

Avisen The Sunday Times skrev i oktober at «Solsikker», som det japanske forsikringsselskapet kjøpte for 280 millioner kroner på en auksjon hos Christie's i London i 1987, i stedet skal være malt av Claude-Emile Schuffenecker. Han var en beundrer av Van Gogh og skal ha laget flere kopier av mesterens verk i begynnelsen av dette århundret.

- Spørsmålet om ekthet er så alvorlig at vi er nødt til å reagere, sa Sjraar van Heugten, som er ekspert ved Van Gogh-museet.

Kommisjonen vil bestå av internasjonale eksperter. Alle tre «Solsikke»-malerier vil bli fraktet til London for å bli undersøkt ved National Gallery.

(NTB)