Etterlyser internasjonalt kunstregister

Munch-verker for flere titalls millioner er på avveie. Frp-politiker Ib Thomsen mener det er betenkelig at vi ikke har et system for å spore norsk kunst.

ETTERLYSER KUNSTREGISTER:  Frp-politiker Ib Thomsen etterlyser et norsk kunstregister, som kan kobles opp mot et internasjonalt. Det for å lettere kunne spore tapte kunstverk. Her er Munchs «Skrik», som tidligere er blitt stjålet.
ETTERLYSER KUNSTREGISTER: Frp-politiker Ib Thomsen etterlyser et norsk kunstregister, som kan kobles opp mot et internasjonalt. Det for å lettere kunne spore tapte kunstverk. Her er Munchs «Skrik», som tidligere er blitt stjålet.Vis mer

(Dagbladet): - Det er synd og dramatisk at kulturarven forsvinner ut av landet. Dette må sees i en større sammenheng, og vi må få et register som kobler seg opp mot de internasjonale. Det vil være langt mer effektivt enn et norsk register, sier Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann i FrP, til Dagbladet.

Bakgrunnen for uttalelsen er gårsdagens oppslag i Dagbladet. Der kommer det frem at 37 Munch-bilder i øyeblikket er meldt stjålet eller ikke kommet til rette. Tallet er hentet fra britiske Art Loss Register, som hever å være verdens største katalog over stjålet kunst.

Norske myndigheter har ingen oversikt over stjålne kunst og kulturgjenstander.

Thomesen etterspurte daværende justisminister Knut Storberge om et slikt register allerede i 2009. FrP-politikeren vil ha en søkbar internasjonal database for norsk kunst, siden stjålet kunst gjerne føres ut av landet.

- Sjokkert - Det finnes et internasjonalt register, men regjeringen ønsker bare et norsk. På vegne av norsk kunst er det betenkelig at dette er nedprioritert. Det ville være lettere å spore og få tilbake bildene om de inngikk i et internasjonalt register. Dette er bilder som forsvinner ut av landet og er en del av kulturarven. Hvis de blir solgt flere ganger, vil det være enklere å spore dem gjennom et internasjonalt system, sier Thomsen.

Selv ble han sjokkert over det store antallet bortkomne Munch-bilder, og at Økokrim månedlig rapporterer om kunsttyveri. Thomsen mener at justis- og kulturministeren må snakke sammen for å snarest mulig komme frem til en løsning.

- Spørsmålet om å etablere et register hvor forhandlere/kjøpere av kunst kan sjekke om et verk er stjålet, er en sak som sorterer under Justis- og beredskapsdepartementet, sier Hanne Gjørtz, kommunikasjonssjef ved Kulturdepartementet.

Dagbladet har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, som ikke har mulighet til å kommentere saken.

Får støtte I tidsskriftet Miljøkrim skriver førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim at årsaken til kunstkriminaliteten er tredelt. Han trekker fram at sikkerheten rundt kunsten er relativt lav, etterspørselen og omsetningsverdien høy, og risikoen for å bli pågrepet svært liten.

- Kunst på et prismessig mellomnivå blir det stjålet mest av, bilder rundt 100 000 kroner. De er lettetst omsettbare, sier politioverbetjent i Økokrim, Kenneth Didriksen, til Dagbladet.

Han forteller at også Økokrim etterlyser et bedre registeringssystem.

- Økokrim har etterlyst dette lenge, og det vil være veldig viktig for at vi skal kunne oppklare flere saker. Men det er nødvendig at dette systemet er politistyrt, sier Didriksen.

VIL HA REGISTER:  
Stortingsrepresentant  Ib Thomsen i Frp.
Foto: Knut Falch/ SCANPIX
VIL HA REGISTER: Stortingsrepresentant Ib Thomsen i Frp. Foto: Knut Falch/ SCANPIX Vis mer