EU-støtte til norsk film

Sølve Skagens «Lasso rundt fru Luna» og Christiania Films «Fiolinen» var begge blant de utvalgte ved årets første tildeling av EU-midler til film.

«Lasso rundt fru Luna» er en planlagt filmatisering av Agnar Mykles roman om Ask Burlefot. «Fiolinen» er en kjærlighetshistorie der klassisk musikk spiller en sentral rolle.

De to prosjektene fikk til sammen om lag 500.000 kroner i utviklingsstøtte, og var blant 118 filmer som ble valgt ut. Kommisjonen fikk til sammen 603 søknader fra hele Europa.

I tillegg fikk fire norske distributører støtte til distribusjon av sju europeiske filmer på norske kinoer.

Formålet med EUs støtteprogram er å styrke konkurranseevnen til europeisk film- og fjernsynsindustri, bedre samarbeidet mellom europeiske selskap, øke andelen av europeiske filmer og fjernsynsprogram på markedet samt å høyne kompetansenivået i den europeiske filmbransjen. Norge deltar i det såkalte MEDIA-programmet gjennom EØS-avtalen.

(NTB)