Eugene Schwartz og Bente Edlund

I DAGBLADET 29. juni beskriver Bente Edlund en annen steinerskole enn den jeg fortalte om i mitt innlegg «Til alle foreldre som vurderer å sende barna på steinerskolen» den 24. juni.Hun holder fast ved at de holdningene til barn med atferds- og lærevansker ikke er slik som verken mitt innlegg hevdet eller det Dagbladet har avslørt i sine artikler. Bente Edlund underviser i spesialpedagogikk på Rudolf Steinerhøyskolens lærerlinje.Jeg er selv en av Bente Edlunds tidligere studenter på Rudolf Steinerhøyskolen og har ingenting å utsette på hennes forelesninger om spesialpedagogikk. Mitt poeng er at innholdet i dem ikke er representativt for holdningene i skolene.

UTDANNINGEN av steinerskolelærere ble treårig først for få år siden og vi som har tatt denne utdanningen er underrepresentert i skolene. Det er derfor også helt andre enn Bente Edlund som påvirker steinerskolelærerenes holdninger til spesialpedagogikk. Et eksempel:Under det nasjonale lærerstevnet i 2003 var Eugene Schwartz hovedforeleser (se Dagbladet 25. juni). Han hadde mange tilhørere fra landets steinerskoler og foreleste over tre dager. Bente Edlund har, iallefall frem til 2004, forelest 20-30 studenter i fem dager av hvert treårige studie. I tillegg ble Eugene Schwartz, foredrag trykket i steinerskolens interne tidsskrift «Meddelelser til skolens lærere» og dermed levert til hver eneste lærer i landet.Jeg gjentar:steinerskolene er dessverre ikke fulle av verken Bente Edlund,er eller studentene hennes.