Euro og finanskrise

«EU-tilhengerne bryr seg tydeligvis ikke om at folket ikke ønsker medlemskap i unionen. Og tro ikke at Norge er det eneste landet som reagerer mot manglende demokrati i EU. MikkeM

« Norge sa nei til EU, så de snikinnmeldte oss. Fordi vi skal være en del av en sentralisert makt i hendene på noen få.

Stein gal paranoid

««Eliten» i nesten alle tidligere samfunn alltid har prioritert makt og penger fremfor befolkning. Hvorfor skulle det være annerledes i dag?

Dalle

«Det vil på mange områder gjøre det enklere for Norge og norske bedrifter om vi innførte euroen som valuta i Norge. Slippe all svingning i kronekursen vil være en stor fordel for alle.

Ted

«Det virker som hele Norden/Skandinavia faller fra hverandre! Vi mister litt etter litt vår identitet. Kan det være det som gjør at stadig flere er mer og mer skeptisk til bl.a. EU, og flere og flere prater om en nordisk/skandinavisk union?

kalle kalee

«For samarbeid og forbrødring. Mot egosime og norsk tankegang.

Terjinho

«Egostisk å stille oss kritisk til å bli styrt av andre? De eneste som kaller oss egoistiske er land som ville tjent på at Norge ble med i EU. Nei til EU. For få mennesker har allerede makt over for mange. Dette trenger verken Norge eller verden.

K!m

«De som krever at Norge står utenfor er egoister som ikke ønsker å delta i det internasjonale samarbeidet for en bedre verden!

nils

«Trenger ikke være en del av EU for å jobbe for en bedre verden! oppgitt