Europeerne om statskirke

STATSKIRKEN: Mens vi i Norge ennå diskuterer hvorvidt vi skal beholde en ordning der staten har utstyrt seg med et eget, utvalgt trossamfunn, kan det kanskje være nyttig å vite hva befolkningene i beslektede samfunn i Europa mener om en slik konstruksjon.I en undersøkelse foretatt av Financial Times/Harris Poll og offentliggjort rett før jul, kommer følgende fram på spørsmålet \'Mener du at Kirke og stat burde holdes atskilt i det moderne Europa?» 70 prosent av innbyggerne i Storbritannia svarte ja, 86 % i Frankrike, 71 % i Italia, 84 % i Spania og 77 % svarte ja på spørsmålet i Tyskland.

ARBEIDERPARTIET sitter i en nøkkelposisjon når det gjelder statskirkeordningens framtid i Norge. Historisk har partiet hatt nære internasjonale forbindelser både organisatorisk og ideologisk. Er det for mye å håpe at dette betydningsfulle partiet tør å ha et blikk mot solide og gamle sivilisasjoner i vår nærhet og lære av det som oppfattes som selvfølgeligheter der?Noen av oss håper fremdeles at Arbeiderpartiet overlater til Senterpartiet og tilliggende herligheter å skremme med at noen ønsker å ta Den norske kirke fra folk gjennom et skille mellom stat og Kirke. Føleriet rundt dette spørsmålet, som at norsk språk og salmeskatten skal lide ved et slikt skille, bør vike for et framtidsrettet og prinsipielt syn på hva slags stat vi skal ha i et stadig mer mangfoldig, norsk samfunn.

JEG VIL ANTA at barnebarna av dagens stortingspolitikere om noen år vil være mer stolte av sin slekt dersom den sørger for å komme på linje med europeiske sivilisasjoner, framfor å bevare en ordning som planter oss midt i landskapet av religiøse statsdannelser.