VIL ANGRIPE LIBYA:  EU, med Storbritannia i spissen, søker nå godkjenning fra FNs sikkerhetsråd til en militæraksjon i Libya for å stoppe strømmen av flyktninger over Middelhavet. Det er en dårlig idé, skriver Nei til EU.
Foto: Tomm W. Christiansen/Dagbladet
VIL ANGRIPE LIBYA: EU, med Storbritannia i spissen, søker nå godkjenning fra FNs sikkerhetsråd til en militæraksjon i Libya for å stoppe strømmen av flyktninger over Middelhavet. Det er en dårlig idé, skriver Nei til EU. Foto: Tomm W. Christiansen/DagbladetVis mer

EUs militæraksjon vil ikke løse flyktningkrisa

Den er mer uttrykk for EUs behov for å vise synlig handlekraft i en presset situasjon, enn et tiltak som hjelper mennesker på flukt.

Meninger

EU, med Storbritannia i spissen, søker nå godkjenning fra FNs sikkerhetsråd til en militæraksjon i Libya for å stoppe strømmen av flyktninger over Middelhavet.

Nei til EU mener vi i stedet skal lytte til FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som har uttalt at «det er ingen militær løsning på den humanitære tragedien som utspiller seg i Middelhavet». Ban Ki-moon etterlyser en tilnærming som setter menneskerettighetene i fokus. Libyas ambassadør til FN forteller dessuten at Libyas anerkjente regjering ikke er konsultert, og heller ikke støtter planene.

Militære operasjoner mot båtene som brukes til menneskesmugling vil ha lite for seg. Libyas kystlinje er nærmere 2000 kilometer lang, og smugleraktiviteten vil kunne forflytte seg etter hvor EUs militæraksjoner finner sted. En militær operasjon vil også kunne eskalere til en væpnet konflikt mellom EU og de lokale militsene som er innblandet i menneskesmuglingen. Planene sier heller ikke noe om hvordan man skal unngå å senke libyske fiskebåter, eller å skyte på flyktningene som bruker båtene EU ønsker å senke.

EUs plan om militæraksjon er ikke et bidrag for å avhjelpe den humanitære tragedien vi ser i Middelhavet. Planen er mer uttrykk for EUs behov for å vise synlig handlekraft i en presset situasjon, enn et tiltak som hjelper mennesker på flukt. Nei til EU mener det som trengs er en kraftig sivil kriseinnsats for å berge liv i Middelhavet sammen med et langsiktig arbeid, gjennom FN, for stabilitet i regionen.