EUs nye grenser

PÅ LEDERPLASS

10. april mener Dagbladet at EU-motstandernes argument om at EU er rike land som murer seg inne på bekostning av av andre land i sør, øst og den tredje verden, er et absurd argument når EU nå blir 25 medlemsland.

Nei til EU vil fortsatt mene at verden er større enn EU. Etter utvidelsen befinner fortsatt 93 prosent av verdens befolkning seg utenfor EUs stadig høyere murer.

Og hvordan ser det kommende EU ut i et globalt perspektiv? FNs utviklingsprogram (UNDP) utgir årlig Human Development Report, som måler levekår og utvikling i verdens 173 land. FN deler verdens nasjoner inn i tre ulike kategorier, og alle land i det utvidede EU tilhører den beste kategorien av land å leve i. Dagens 15 EU-land er blant verdens 28 beste land å bo i, mens i det utvidede vil samtlige være blant verdens 53 beste land å bo i.

3 av de 13 søkerlandene, Bulgaria, Romania og Tyrkia, fikk ikke bli med i EU i denne omgang. Alle disse landene er plassert i en dårligere kategori enn de andre søkerlandene. Det er fattigere land som scorer lenger ned på FNs Human Development Report. I et globalt perspektiv er det fortsatt de rikeste landene i verden som får bli med i EU.

Samtidig

blir «festningen» Europa stadig tydeligere. Det har blitt vanskeligere for mennesker i nød å flykte til Europa. Nylig ble EU enig om felles asylpolitikk. EU har fått refs av FNs Høykommisær for flyktninger fordi politikken er for streng, og folk i fare risikerer å sendes hjem til utrygge forhold.

I Verdens Handelsorganisasjon står maktblokkene EU og USA skulder ved og krever privatisering av tjenester og liberalisering av handel i strid med u-landenes interesser. Argumentet om internasjonal solidaritet er derfor viktigere enn noen gang. 148 land i verden står utenfor EU, og blant disse er alle landene som havnet i nest dårligste og dårligste kategori på FNs levekårsundersøkelse.

I EU VIL NORGE

miste sin internasjonale stemme, da EU samordner alle forhandlingsposisjoner i internasjonale fora som FN og WTO. Fordi verden er større og viktigere enn EU, er det viktig å delta på den globale arena. Norge bør stå fritt til å velge noe annet enn å nikke etter EU-kommisjonen på FN-toppmøtene. Norges rolle var avgjørende under miljøtoppmøtet i Johannesburg for å stoppe forslaget om at miljøavtaler skulle vike for handelsavtaler. Alle som er opptatt av internasjonal solidaritet og samarbeid, bør se viktigheten av at Norge fortsatt kan spille en slik rolle.