Even Money

DVD: I likhet med den glimrende, svenske filmen «Når mørket faller», bruker denne filmen en fortellerstil hentet fra «Short Cuts» og «Traffic». Ulike skjebner nøstes opp og krysser utkanten av hverandres spor. Fortellingene har et felles tema, gambling - sett både som spillegalskap, svindel, torpedovirksomhet og profesjon. Proffer og amatører går om hverandre i en film der både Forest Whitaker, Kim Basinger, Danny DeVito og Tim Roth overbeviser. En spennende rett-på-video-film der et aktuelt problem belyses uten sentimentalitet og illusjoner.