Eventyr mot datavold

Regjeringes tiltak mot voldelige spill er til å bli voldelig av.

For i dag, fire dager før valget, kalte barneminister Laila Dåvøy og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland inn til pressekonferanse og fortalte om de nye tiltakene mot voldelige dataspill.

Viste skumle klipp

BarneVakten, som eies av den kristne organisasjonen Familie og Medier var hyret inn for å vise gruoppvekkende klipp fra de mest voldelige dataspillene.

- I dette spillet kan man urinere på personene for å få dem til å spy, sa deres representant Stig Rydland, som blant annet mener visse tegneserier kan skade barn.

Og sant nok, mange av spillene er grusomme. Det beste tidsfordrivet for barn er sannsynligvis ikke å gå amok med våpen på homsebar, som er opplegget i «Postal 2», høstens store hit.

Tre tiltak mot vold

Derfor har regjeringen kommet opp med tre tiltak de mener kan sette en stopper for all volden:

1) Aldersgrenser på kjøp av spill.

Staten vil behandle spill omtrent som film.

- Butikkene må søke konsesjon for å få lov til å selge spill, pluss at vi må ha sanksjoner, sa Laila Dåvøy.

Filmtilsynet kan være aktuell for oppgaven. Et Datafilmtilsyn vil få oppgaven med å sensurere spill til det norske markedet. Det betyr at en rekke spill kan bli forbudt. Regjeringen vil ikke ut med om dette kunne ha rammet noen av spillene som allerede er på markedet eller hvor grensa skal gå. - Det finnes ingen fasit. - Det er enda verre med spill enn med film. Fordi man selv er aktiv blir det mye sterkere, derfor trenger vi strerkere vern her, sa Valgerd S. Haugland.

2) Endring i straffeloven.

- «Grand Theft Auto 3» ble anmeldt for vold. Saken ble nylig henlagt av statsadvokaten. Det viser at straffelovens paragraf 382 ikke kan brukes til dette formålet, vi ønsker at loven skal utvides slik at den også gjelder dataspill, utdypet Laila Dåvøy.

I Straffelovens paragraf 382 heter det:

Med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller med begge deler straffes den som utgir eller frambyr til salg eller leie eller på annen måte søker å utbre film, videogram eller lignende der det i underholdningsøyemed er gjort utilbørlig bruk av grove voldsskildringer.

Tiltaket går altså ut på å få inn ordet dataspill i paragrafen. Før det blir aktuelt å bruke straffeloven må selvfølgelig noen gå til anmeldelse av dataspillene. Det innebærer at de fleste interesserte alt ha skaffet seg spillet før det kan forbys.

3) To milloner i støtte til Remo Caprino.

Hans selskap skal utvikle det familievennlige spillet «Askeladden på eventyr».

- Det er et foregangsspill, med fokus på norsk eventyr, norsk kultur og språk, begrunnet Valgerd, som altså gir støtte til et selskap som allerede har solgt 200 000 av spillet «Flåklypa Grand Prix», Norges største spillsuksess så langt.

- Nå skal det endelig kunne finnes norske alternativ til vold på markedet, og dette skal danne gode vaner hos barna.

Får vi så se Askeladden kappe hodet av trollet i det nye spillet?

- Vi har saftige norske folkeeventyr, men det går an å lage dette på en familievennlig måte, sier Valgerd, som ikke sa noe om sannsynligheten for at dette spillet vil slå an hos hippe, norske tenåringer.

Tror forbud hjelper

Hver dag spiller halvparten av alle barn mellom 8 og 15 år dataspill. Foreldrene er ofte teknisk forbigått av sine barn på området, og mange har vanskelig med å holde kontrollen.

Er det naivt å tro at man kan regulere dette området?

- Nei, vi må se alle tiltak under et. Det viktigste filteret er det vi får inn i hodet på barna og foreldrene, svarer Laila Dåvøy. - Vi kan ikke regulere alt, sa statsråden. - Australia har forbudt GTA3. Forbys spill i Norge er jeg sikker på at foreldre vil ta hensyn til det.

Grand Auto Theft

For statsrådene er ikke redde for at disse tiltakene er litt første kvartal 1995.

BarneVakten vedgår imidlertid at det største problemet med voldelige spill framover vil finnes på internett. Her kan barn laste ned det de måtte ønske, og statsrådene innrømmer at de nye tiltakene har lite nettmessig for seg.

- Det kan godt hende vi burde vært mer forutseende, men å regulere internett er vanskelig. Vi vil drive med holdningsskapende arbeid, og bør intensivere dette arbeidet, sa Laila Dåvøy.

At de ikke vet hva de snakker om innrømmer de. For Laila Dåvøy har aldri spilt «Grand Auto Theft», som hun uttrykker det.

- Helt uaktuelt, jeg kommer aldri til å prøve slike spill, sa Laila. Og Valgerd var hjertens enig.

GRAND THEFT AUTO:</B> Verstingspillet som ble anmeldt av Barneombudet og Forbrukerrådet. Saken ble henlagt av statsadvokaten.
- SKREKKELIGE VOLDSSPILL:</B> Statsrådene fikk se klipp fra flere ulike dataspill på dagens pressekonferanse.
VERSTINGEN:</B> Akkurat nå er det «Postal 2» som skremmer for sitt voldelige innhold. I spillet får man blant annet oppgaven å drepe 20 gjengmedlemmer på 2 minutter.