Eventyrlig reise

En fargerik og underholdende reise, om man ønsker et eksotisk og varmt 1600-tallsliv i vintermørket.

Har du noen gang drømt om å bli ambassadør av Abessinien? Det har i alle fall farmasøyten og legen Jean-Baptiste Poncet, og grunnen er at han tror at han gjennom en slik stilling ville bli anerkjent av faren til sin hjertenkjær, konsulen av Kairo, monsieur Maillet.

Derfor påtar den unge legen seg også oppdraget med å dra til negusen i Etiopia for å knytte landet til Frankrike. Negusen bor i sitt telt, og sender en deputasjon til Ludvig 14. som forteller at negusen er en stolt etterkommer av kong Salomo og dronningen av Saba med en ellers imponerende stamtavle som gjør ham til den franske kongens likemann.

Han ønsker ikke religiøse sendemenn fra Roma som kommer til hans land og forstyrrer freden, men han utnevner gjerne Jean-Baptiste til ambassadør og tar også gjerne imot dyktige franske håndverkere som kan utsmykke hovedstaden.

Lukt og farge

Romanen er en ganske godt turnert, men nokså tradisjonell og forutsigbar beretning fra 1600-tallets Frankrike.

Forfatteren presenterer en rekke frodige historiske koloritter og tablåer, inkludert Kairos basarer og de ulike utenlandske miljøene i byen.

Dertil blir det koptiske Etiopia presentert i helfigur med entusiasme og kjærlighet, men uten noe av den nære stofflighet og sansbarhet som store Afrika-skildrere som f.eks. Karen Blixen legger for dagen. De beste skildringene finner vi faktisk fra 1600-tallets Paris der den unge helt virvles inn i hektiske begivenheter, og noe av det mest interessante i boka er skildringen av datidas medisin.

Pekefinger

Den moralske pekefinger stikker ofte fram. Europeerne er grådige, griske og intrigante, ikke minst gjelder dette kjøpmenn og jesuitter, inkarnasjonen av det koloniale begjær. Men først og fremst er dette selvsagt en eventyrroman. Som Askeladden møter den unge helten uoverstigelige hindringer, men han eier et edelt hjerte og gjør gode gjerninger, og lykken står ham derfor til slutt bi.