Eventyrlig reiseskildring

Naturforskeren Tim Flannery har skrevet en fantastisk reise- og spenningsfortelling fra Ny-Guinea som ikke kan anbefales sterkt nok.

En kuskus er et pungdyr på størrelse med en liten rev. Den lever i Ny-Guineas høyland, og har fem klør på hver framfot. Den australske naturforskeren Tim Flannery fastslår dette på sine mange zoologiske ekspedisjoner til øyriket. De innfødte i området, telefol-folket, vil det likevel annerledes. Deres gamle myter forteller at kuskusen bare har fire fingrer, og det av en bestemt årsak. I en fjern fortid skal urkuskusen Quoyam ha stukket den femte fingeren inn i sin mors vagina, for så å få den hogd av som straff. Når Flannery vitterlig holder en femfingret kuskus opp for de innfødte, forandrer ikke dette saken.

Menneskejegere

Disse dyra har alltid hatt fire fingrer, dermed basta. All diskusjon er nytteløs, og Flannery forstår at naturfolkenes verdenssyn er ganske forskjellig fra hans eget.

Ny-Guineas innfødte har inntil helt nylig levd omtrent som de gjorde i steinalderen, og logisk rasjonalitet står fjernt fra hverdagen i jungelen. De har et impulsivt følelsesliv, og gir gladelig etter for plutselige innfall. Når mange av dem dessuten er både voldelige og bevæpnet, med en stolt fortid som menneskejegere og praktiserende kannibaler, da kan det bli direkte livsfarlig for en stakkars naturforsker. Men de innfødte er stort sett vennlige, når man som Flannery møter dem med respekt.

Selv om enkelte finner det nødvendig å grave ut digre, levende bendelormer fra dyreinnvoller og spise dem med god appetitt, mens andre bruker forskerens eget spisebestikk for å stikke hull på store byller i skrittet. Slikt tar Flannery med godt humør, siden han er avhengig av lokalbefolkningens hjelp i jakten på sjeldne dyrearter. Fangsten er da også imponerende. Han finner kjempestore flaggermus som alle trodde var utdødd, i tillegg til et uhyre sjeldent, langsnutet maurpiggsvin - som av alle ting heter «Egil» i lokal språkdrakt. Han snubler over en rekke ukjente arter av pungdyr, i områder som er blant de mest uframkommelige i hele verden.

Minneverdig

For øvrig er han en fryktløs eventyrer, og en fremragende skribent. Slik skapes en minneverdig reiseskildring.

I de seinere år er det blitt populært med en ny type reiselitteratur, der skribenter reiser ut i verden for å skaffe materiale til bøker om sitt eget globetrotteri. Man reiser med andre ord for å skrive om det etterpå, gjerne med påklistret selvironisk vinkling. Aktuelle navn her er Tim Moore og Bill Bryson. Et annet segment inneholder mer interessante bøker, skrevet av tenkende sjeler som Bruce Chatwin og Carsten Jensen. Disse har noe på hjertet, og de bruker reisen som medium for eget budskap. I tillegg har vi den gode gamle røvervarianten, der den store hvite mann ikler seg kaki og gir seg jungelen i vold. Dette er fortellinger for store gutter, enten det hander om løvejakt, nedgravde skatter eller zoologisk forskning. Når slike bøker er på sitt beste, overgår de alt mellom to permer. Tim Flannery er en mester i faget. Det blir ikke mer eventyrlig enn dette. Vi tar av oss tropehjelmen i respekt.