Evig uenig

Den amerikanske lingvisten Noam Chomsky er utrettelig opposisjonell. Han er den iltre «men hør nå her»-stemmen i amerikansk offentlighet du alltid kan regne med når opinionen går i takt motsatt vei. Han er hva Bono i U2 kaller «a rebel without a pause».

  • Etter Samtidens nesegruse feiring og markedsføring av Gore Vidal nylig, kunne man forledes til å tro at man hadde med en tung aktør i USAs medieelite å gjøre. En marginalisering av Vidal blir gjerne bortforklart med at han blir «sensurert», «tiet i hjel» osv. Hvis det er slik det henger sammen, må man spørre seg hvorfor ikke Noam Chomsky - som konsekvent langer ut mot enhver gjeldende amerikansk utenrikspolitikk - for lengst er kneblet?

  • Forlaget Oktober har allerede utgitt «11/9»: Chomskys intervjusamling om terrorangrepene på New York og Washington.
Nå utgir samme forlag «Propaganda og offentlighet»: samtaler mellom Chomsky og radiojournalisten David Barsamian som alle ble gjennomført før World Trade Center skiftet navn til Ground Zero. Her kan man med andre ord studere bakteppet for Noam Chomskys sterke engasjement mot George W. Bushs terrorkrig.

  • Personlig lar jeg meg sterkest fascinere av den 74-årige professorens konsekvente kritikk av både israelsk og amerikansk politikk i Midtøsten-konflikten.
Chomsky, som selv er jøde, framstår med tyngde i opposisjon til et amerikansk mediekor som er sterkt pro-israelsk. Han har oppholdt seg i Israel over lengre tid, har nære bånd til den israelske venstresiden og har skrevet utallige bøker og essay om konflikten. I en av samtalene med Barsamian henger han bjella på katten: «Siden 1971, som et av Kissingers bidrag til menneskehetens velferd, har USA vært internasjonalt isolert i sin motstand mot to ting: Israelsk tilbaketrekning fra de okkuperte områdene og anerkjennelse av palestinske nasjonale rettigheter.»

  • Kanskje fordi Kissinger har en hær av åndelige etterkommere ikke bare i amerikansk Midtøsten-politikk, men i landets generelle utenrikspolitikk, ser Chomsky til Europa for å finne en mulig motvekt:
«Jo mer Europa blir en uavhengig kraft i internasjonale spørsmål, slik det med tida vil bli, desto mer setter det USA i en vanskelig stilling.» Og hva blir USAs mottrekk? Chomsky tror - klarsynt før 11.9.2001 - at USAs betrodde strateger vil forsøke å gjenoppvekke Nixons gal-mann-teori: «De sier at USA bør skape seg en nasjonal persona som voldelig, hevngjerrig og ubehersket. Det vil skremme folk.»