Evne til abstraksjon

PÅ KRONIKKPLASS her i Dagbladet sist lørdag stilte jeg landets partier spørsmål om vår framtidig forvaltning av Munch. Et parti har så langt funnet det betimelig å ytre seg. Det er Kristelig Folkeparti. Slettholm påstår at jeg blander epler og bananer når jeg sammenligner asfalt og maleri. Selv er han komponist. Noteskrift er abstrahert lyd, det er ikke lyd, akkurat som språket abstraherer ting som fjordlanskap og malerier til å bli materiell kultur, kulturminner og verdensarve. Ordene er ikke tingene, til tross for det skaper det forskjell i forståelse av dem. I følge ham blander jeg bananer og epler når jeg hevder at Munchsamlingen må betraktes som verdensarv på lik linje med det som allerede har en plass på UNESCOS verdensarvliste. Til tross for det foreslår ikke jeg at vi skal søke om å få samlingen inn på den lista. Derimot forsøker jeg å synliggjøre hvordan denne samlingen er ubeskyttet i forhold til annen materiell kultur vi mener er av nasjonal betydning. Mine retoriske poeng er basert på å synliggjøre inkonsekvensen i den måten vi ordner på, ikke bananer og epler, men Munchsamling og fjordlanskap.

SLETTHOLM finner det ikke nødvendig å kommentere alvoret i NIKU - rapporten, Munchsamlingens betydning i et internasjonalt perspektiv, utfordringen det ville være å utarbeide en forvaltningsplan for samlingen og heller ikke spørsmålet om hvorvidt nasjonalstaten Norge har et spesielt ansvar for Munchs arv. Derimot gjentar han det mantra som kommer fra sine byråkraters munn: Dette stiller seg i en lang rekke av problemstillinger der man mener staten bør ta på seg et ansvar, hvilket vi finner unaturlig. I den rekka befinner det seg altså ikke bare Munchmalerier.Politikk er å velge; - å velge noe fremfor noe annet. Kristelig Folkeparti vil ikke velge Munchsamlingen ut av rekken og si at dette er en særegen skatt Norge forvalter på vegne av verdenssamfunnet. Den skatten er Oslo kommune seg bevisst å ta vare på sier statsekretær Slettholm. Så derfor er alt i sin skjønneste orden, til tross for blant annet fjorårets tyverier og malerienes tekniske tilstand.