CARE: Generalsekretær Gry Larsen. Foto: Gregory Rødland Buick
CARE: Generalsekretær Gry Larsen. Foto: Gregory Rødland BuickVis mer

Exit sexarbeid?

Det må finnes reelle alternativer for jenter og kvinner.

Meninger

Amnesty Internationals nye policy på sexarbeideres rettigheter har skapt debatt. Uenigheten handler om hvorvidt kriminalisering av kjøp og salg av seksuelle tjenester er et fornuftig grep for å trygge rettighetene til sexarbeidere. Frontene er steile.

De som deltar i debatten er derimot stort sett enige om én ting: Sexarbeidere bør også få flere muligheter til å velge annet type inntektsbringende arbeid som gir en tryggere hverdag.

Millioner av mennesker lever av å selge seksuelle tjenester. De er ingen ensartet gruppe. Og de er uenige om hvordan lovgivningen best kan hjelpe dem. Men - de er en svært sårbar gruppe som rapporterer om omfattende vold, overgrep og økonomisk utnyttelse. Og veldig få vil bidra til å gjøre deres hverdag bedre.

Regjeringen og det norske stortinget kan og bør ta ansvar. Vi trenger et bistandsbudsjett som prioriterer sårbare mennesker, særlig fattige jenter og kvinner, og deres muligheter for å skaffe seg et trygt livsopphold. Flyktningkrise, migrasjon, konflikt, særlig i Midt-Østen og Nord-Afrika - gir et skremmende bilde. De sosiale problemene forplanter seg både nordover i Europa og sørover i Afrika og skaper vekstgrunnlag for utnyttelse, vold og få inntektsmuligheter. Det er særlig kvinner og barn som er sårbare når livsgrunnlaget blir borte. Mange mennesker risikerer å måtte selge sex for å overleve.

Regjeringen vil satse på næringsliv i fattige land. Vel og bra, men vi trenger samtidig et løft for å sikre at økonomisk vekst ikke øker forskjeller og ekskludering. Regjeringen må sette i gang konkrete tiltak som gjør at fattige kvinner får ta del i økonomisk vekst og skape seg trygge livsgrunnlag - yrkestrening og voksenopplæring, eiendoms- og arverettigheter, bank- og forsikringstjenester, beskyttelse mot vold, og holdningsskapende arbeid for kvinners rettigheter er noen av de viktigste tiltakene som trengs.

I den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling «Sammen om jobben» sier regjeringen at den vil ivareta kvinners rettigheter og likestilling i arbeidet med næringsutvikling, men meldingen mangler de konkrete tiltakene. Vil regjeringen gi kvinnene det løftet de trenger?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.